مذاکره دکتر صلاحی با رئیس آرشیو ملی زنگبار برای شناسایی اسناد تاریخی ایرانیان در زنگبار


تاریخ انتشار: ۱۳۹۰/۱۰/۲۵ - ۲۰:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۸:۱۸:۳۱
مذاکره دکتر صلاحی با رئیس آرشیو ملی زنگبار برای شناسایی اسناد تاریخی ایرانیان در زنگبار
رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي ضمن بازديد از آرشيو و كتابخانه ملي زنگبار با روساي اين مراكز در خصوص شناسايي اسناد حضور تاريخي ايرانيان در اين كشور مذاكره كرد.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ا.، دكتر اسحق صلاحي ضمن بازديد از مراكز كتابخانه اي و فرهنگي تانزانيا با  "شعبان عبدالله رمضان" وزير آموزش و فني حرفه اي و "جهاد عبداله حسن" وزيراطلاع رساني، فرهنگ و گردشگري اين كشور در خصوص نحوه دستيابي به تفاهم نامه همكاري هاي اسنادي و آرشيوي مذاكره و بر ضرورت تسريع در تهيه پيش نويس براي اعضاء تاكيد كردند.