تسهیل اقامت کارکنان و مدیران مراکز استانی سازمان


تاریخ انتشار: ۱۳۹۰/۱۱/۲ - ۲۰:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۸:۱۶:۱۶
تسهیل اقامت کارکنان و مدیران مراکز استانی سازمان
به منظور رفاه كاركنان و مديران مراكز استاني سازمان اسناد و كتابخانه ملي اقامتگاهي در ساختمان گنجينه سازمان راه اندازي شد.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ا.، اين اقامتگاه با توجه به توسعه و راه اندازي مراكز و دفاتر استاني جديد سازمان و به منظور رفاه حال كاركنان و مديران آن كه براي انجام ماموريت به تهران مي آيند، راه اندازي شده است.
با راه اندازي اين بخش از هزينه هاي اقامت و ترابري كاركنان و مديران مامور مراكز استاني در تهران كاسته و دسترسي به سازمان آسان تر شده است.
 از مزيت هاي ديگر اين اقدام مي توان به نزديكي دو معاونت كتابخانه ملي و اسناد سازمان اشاره كرد كه موجب سهولت در رفت و آمدها شده است. از اين پس با استفاده از خدمات اين اقامتگاه، كاركنان و مديران مراكز استاني مي توانند از امكانات رفاهي بهتري برخوردار شوند.