بهبود عملکرد دستگاه های اجرایی برای افزایش رضایت مندی مردم از خدمات دولتی است

تاریخ انتشار: ۱۳۹۰/۱۱/۱۸ - ۲۰:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۸:۹:۴۷
بهبود عملکرد دستگاه های اجرایی برای افزایش رضایت مندی مردم از خدمات دولتی است
سيد حسين محمدي معاون پشتيباني، امور حقوقي و هماهنگي استان هاي كتابخانه ملي در نشست بررسي بهبود عملكرد دستگاه هاي اجرايي گفت:  هدف از اجراي تصويب نامه شوراي عالي اداري در جهت بهبود عملكرد دستگاه هاي اجرايي، افزايش رضايت مندي مردم از خدمات دولتي است.

به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ا.، محمدي با اشاره به ضرورت اجرايي شدن مصوبات شوراي عالي اداري افزود: اين مصوبات  براي افزايش بهره وري و كاهش هزينه هاي زمان انجام كار به دستگاه هاي  اجرايي ابلاغ شده است.

وي در ادامه افزود: كارگروه هايي با حضور كارشناسان سازمان تشكيل شده است تا اجراي هرچه بهتر مصوبات شورا تامين شود.