سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و دانشگاه اسلامی علیگره هند در زمینه اسلام شناسی همکاری می کنند


تاریخ انتشار: ۱۳۹۰/۱۲/۱۹ - ۲۰:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۸:۰:۹
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و دانشگاه اسلامی علیگره هند در زمینه اسلام شناسی همکاری می کنند

سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران و مركز تحقيقات اسلامي دانشگاه عليگره هند، در زمينه ايران شناسي، اسلام شناسي و هندشناسي همكاري تحقيقاتي مي كنند.

به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ا.  بر اساس تفاهم نامه همكاري  كه  به امضاء علي اكبر صفي پور معاونت پژوهشي كتابخانه ملي و ناظم حسين جعفري معاون دانشگاه عليگره رسيده است، طرفين در زمينه علوم كتابداري، اطلاع رساني، علوم آرشيوي با هم همكاري مي كنند.

آماده سازي و انتشار فهرست نسخ فارسي دانشگاه عليگره، تبادل منابع  و استاد و كارشناس در زمينه هاي مورد علاقه و برگزاري همايش ها و برنامه هاي علمي مشترك  از مفاد ديگر اين يادداشت همكاري است.

دكتر اسحاق صلاحي رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي و هيات همراه هفته پيش براي مذاكره و بازديد با مقامات علمي، فرهنگي و آرشيوي هند به اين كشور سفر كرده بود.