رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی: طرح تحول اداری برای سازمان، فرصت آفرین است

تاریخ انتشار: ۱۳۹۰/۱۲/۲۱ - ۲۰:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۷:۵۹:۲۰
رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی: طرح تحول اداری برای سازمان، فرصت آفرین است
دكتر اسحاق صلاحي ديروز يكشنبه(21 اسفند) در دومين جلسه شوراي تحول اداري سازمان اسناد و كتابخانه ملي كه با حضور نمايندگاني از معاونت نهاد رياست جمهوري برگزارشد، گفت: نگاه 10 طرح تحول اداري براي سازمان، فرصت آفرين است.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ا.، در اين نشست كه به رياست دكتر صلاحي برگزار شد، وي با مهم دانستن تشكيل شوراي تحول اداري سازمان، ابراز اميدوار كرد با همفكري صاحب نظران، گام هاي مفيدي در جهت ارتقاء فعاليت هاي سازمان برداشته شود.
شوراي تحول اداري در راستاي راهبري و هدايت تحول در دستگاه هاي اداري تشكيل و برنامه هاي آموزشي و پژوهشي و همچنين روش هاي اجرايي برنامه هاي سازمان در دولت الكترونيك بررسي مي شود و به تاييد نهايي مي رسد. تاكيد بر تمركز زدايي اداري از ديگر برنامه هاي اين طرح است كه از طريق انتقال وظايف اجرايي سازمان به واحدهاي استاني پي گيري مي شود.
بر اساس مصوبه دولت، رئيس سازمان، معاون توسعه منابع انساني ، نماينده معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور، رئيس مركز نوسازي و تحول اداري سازمان ، ذي حساب و مديركل امور مالي سازمان، فرمانده مركز مقاومت بسيج سازمان و دو نفر صاحب نظر در مسائل مديريتي و تحول اداري در اين شورا حضور دارند.