پنجمین نشست کمیته حافظه جهانی برای آسیا و اقیانوسیه برگزار می شود


تاریخ انتشار: ۱۳۹۰/۱۲/۲۲ - ۲۰:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۷:۵۷:۵۸
پنجمین نشست کمیته حافظه جهانی برای آسیا و اقیانوسیه برگزار می شود
سازمان بين المللي آموزشي، علمي و فرهنگي سازمان ملل متحد(يونسكو) ، پنجمين نشست كميته حافظه جهاني را 25 ارديبهشت 1391( 14 مي 2012)براي آسيا و اقيانوسيه در بانكوك برگزار مي كند.
سازمان بين المللي آموزشي، علمي و فرهنگي سازمان ملل متحد(يونسكو) ، پنجمين نشست كميته حافظه جهاني را 25 ارديبهشت 1391( 14 مي 2012)براي آسيا و اقيانوسيه در بانكوك برگزار مي كند.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي در اين نشست كه با همكاري كميسيون ملي يونسكو و كميته حافظه جهاني تايلند برگزار مي شود، پيشنهادات و مصوبات كنفرانس بين المللي ورشو پي گيري خواهد شد.
هم چنين در اين نشست دو روزه ، فلسفه تشكيل حافظه جهاني و رشد و توسعه كميته حافظه جهاني آسيا و اقيانوسيه  به بحث و بررسي گذاشته خواهد شد.