بازدید رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران


تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۲/۱۴ - ۱۹:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۷:۵۰:۱۳
بازدید رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
دكتر اسحق صلاحي و هيات همراه امروز پنجشنبه (14/2/1391) از بخش هاي مختلف بيست و پنجمين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران بازديد كردند.
دكتر اسحق صلاحي و هيات همراه امروز پنجشنبه (14/2/1391) از بخش هاي مختلف بيست و پنجمين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران بازديد كردند.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ا. در ابتداي اين بازديد، دكتر صلاحي و هيات همراه مورد استقبال دكتر دري، رئيس نمايشگاه قرار گرفتند كه دو طرف در ادامه به بررسي كمي و كيفي نمايشگاه و راه هاي ارتقاء آن پرداختند.
مصاحبه با شبكه جهاني جام جم
دكتر صلاحي در ادامه با حضور در غرفه سازمان اسناد و كتابخانه ملي و بازديد از بخش هاي مختلف آن، در قسمت وي.آي.پي غرفه، به مصاحبه با شبكه جهاني جام جم و تشريح عملكرد غرفه سازمان پرداخت.
وي در بخشي از پاسخ خود در مورد شاخصه هاي غرفه امسال سازمان براي مخاطبان ايراني سراسر جهان گفت: در غرفه سازمان، امسال 2 كار مهم صورت گرفته است. يكي حضور بخشي با عنوان تاريخ شفاهي پهلوي دوم كه شامل 80 مصاحبه با رجال سياسي آن دوره به منظور روشن شدن ابعاد وقايع آن دوره براي مردم است و ديگري تهيه فهرست كليه نسخه هاي خطي ايران كه شامل 40 جلد است و اكنون 5 جلد آن آماده شده و داراي فروش بسيار خوبي هم هست.
مصاحبه با خبرگزاري هاي مختلف
دكتر صلاحي در ادامه با خبرگزاري هاي مهر، نسيم، ايبنا، ايسنا، ايرنا و ايكنا به مصاحبه پرداخت و به پرسش هايي درباره حق تاليف، چگونگي حضور سازمان در نمايشگاه و تاثير نمايشگاه كتاب بر افزايش نرخ مطالعه پاسخ گفت.
بازديد از سالن ياس
رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي در ادامه با حضور در سالن ياس (سالن تخصصي مجمع ناشران انقلاب اسلامي) به بازديد از بخش هاي مختلف آن پرداخت و متصديان غرفه توضيحاتي درباره كتاب ها و محتواي آن ارائه كردند.
لازم به ذكر است سالن ياس فقط اختصاص به نمايش كتاب هاي چاپ اول سال 1390 دارد.