هفتمین نشست خبری رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی فردا برگزار می شود


تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۳/۱۹ - ۱۹:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۷:۴۱:۲۰
هفتمین نشست خبری رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی فردا برگزار می شود
هفتمين نشست خبري دكتر اسحق صلاحي رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران فردا يكشنبه 21 خرداد برگزار مي شود.
هفتمين نشست خبري دكتر اسحق صلاحي رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران فردا يكشنبه 21 خرداد برگزار مي شود.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ا. اين دومين نشست رئيس كتابخانه ملي در سال جاري است و دكتر صلاحي پيرامون چگونگي تدوين برنامه استراتژيك سازمان، برنامه ريزي ها، سندراهبردي، چشم انداز، بيانيه استخراج شده از اين برنامه و فعاليت هاي پيش روي سازمان در راستاي دستيابي به اهداف برنامه پاسخ گوي اصحاب رسانه خواهد بود.
اين نشست ساعت 10 صبح و در سالن كنفرانس حوزه رياست واقع در طبقه سوم برگزار مي شود.