دیدار دکتر صلاحی از خبرگزاری مهر و روزنامه انگلیسی زبان تهران تایمز


تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۴/۲۳ - ۱۹:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۷:۳۱:۵۰
دیدار دکتر صلاحی از خبرگزاری مهر و روزنامه انگلیسی زبان تهران تایمز
دكتر اسحق صلاحي، رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، ضمن بازديد از بخش هاي مختلف خبرگزاري مهر و روزنامه تهران تايمز، با رضا مقدسي، مديرعامل اين دو رسانه نيز به تبادل نظر پرداخت.
دكتر اسحق صلاحي، رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، ضمن بازديد از بخش هاي مختلف خبرگزاري مهر و روزنامه تهران تايمز، با رضا مقدسي، مديرعامل اين دو رسانه نيز به تبادل نظر پرداخت.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ا. در اين بازديد ابتدا دكتر صلاحي و هيأت همراه وي از نزديك با قسمت هاي مختلف خبرگزاري مهر آشنا شدند و با توضيحات تيرانداز،سردبير اين رسانه، از وظايف، كاركردها و تقسيم بندي هاي سازماني اين خبرگزاري آگاه شدند.
در اين ديدار دكتر صلاحي با توقف بيشتر در گروه هاي فرهنگ و ادب و فرهنگ و هنر سوألاتي درباره مكانيزم و فرايند توليد و انتشار خبر پرسيد كه با توضيحات متصديان هر بخش روبرو شد.