چاپ قرآن نفیس خطی معروف به قرآن قمی با همکاری کتابخانه ملی و انتشارات کلک سیمین


تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۵/۱۷ - ۱۹:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۷:۲۲:۱۸
چاپ قرآن نفیس خطی معروف به قرآن قمی با همکاری کتابخانه ملی و انتشارات کلک سیمین
دكتر اسحق صلاحي رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي در مراسم تجليل از خبرنگاران كه در كتابخانه ملي برگزار شد، از چاپ قرآن نفيس خطي منسوب به قرآن قمي با همكاري انتشارات كلك سيمين خبر داد و گفت: اين قرآن خطي نفيس از آرايه هاي هنري مانند تذهيب، ترصيع، سرلوح، كتيبه و نقوش محاسباتي و خطي بي نظيري برخوردار است و در 94 صفحه و 47 برگ نوشته و هر جزء قرآن در 5/1 صفحه گنجانده شده است.
دكتر اسحق صلاحي رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي در مراسم تجليل از خبرنگاران كه در كتابخانه ملي برگزار شد، از چاپ قرآن نفيس خطي معروف به قرآن قمي با همكاري انتشارات كلك سيمين خبر داد و گفت: اين قرآن خطي نفيس از آرايه هاي هنري مانند تذهيب، ترصيع، سرلوح، كتيبه و نقوش محاسباتي و خطي بي نظيري برخوردار است و در 94 صفحه و 47 برگ نوشته و هر جزء قرآن در 5/1 صفحه گنجانده شده است.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ا. دكتر صلاحي از قيمت گذاري و پيش فروش اين قرآن نفيس در روزهاي آتي نيز خبر داد و گفت: اين قرآن نفيس خطي در چاپ اول، 2000 نسخه منتشر مي شود كه هر نسخه، شماره منحصر به فرد دارد و مالكيت آن با حضور نماينده ناشر و كتابخانه ملي در دفترخانه به ثبت مي رسد.
گفتني است اين اقدام كتابخانه ملي در راستاي وظايف و ماموريت هاي قانوني و به منظور صيانت از گنجينه هاي نفيس خود و امكان استفاده علاقه مندان از اين مجموعه ها صورت گرفته است.