مرمت وقفنامه ربع رشیدی در سازمان اسناد و کتابخانه ملی


تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۵/۲۱ - ۱۹:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۷:۲۱:۱
مرمت وقفنامه ربع رشیدی در سازمان اسناد و کتابخانه ملی
به درخواست كتابخانه مركزي تبريز، وقفنامه ربع رشيدي توسط كارشناسان مرمت سازمان، بررسي و مرمت شد.

به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ا. كارشناسان اداره كل حفاظت و نگهداري اسناد ملي، شرايط وقفنامه ربع رشيدي را از نظر محيط نگهداري و آسيب هاي متوجه آن مورد بررسي قرار دادند.
در اين بررسي تخصصي، علاوه بر اندازه گيري پارامترهاي محيطي مخزن نگهداري اثر، شرايط فيزيكي و شيميايي وقفنامه ربع رشيدي از نظر اسيدي بودن صفحات و آلودگي بيولوژيكي نيز مورد بررسي و سنجش قرار گرفت.
لازم به ذكر است وقفنامه ربع رشيدي يكي از آثار ثبت شده در حافظه جهاني است كه با خط رشيدالدين فضل الله مؤسس ربع رشيدي نوشته شده است. نسخه اصلي اين وقفنامه تا سال 1348، در دست بازماندگان مرحوم حاجي ذكاءالدوله سراجمير، ساكن تبريز قرار داشت. اين نسخه در همان سال توسط انجمن آثار ملي، خريداري و هم اكنون در كتابخانه مركزي تبريز نگهداري و محافظت مي شود.
خاطرنشان مي شود در حال حاضر كارشناسان حفاظت و نگهداري اسناد در سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، علاوه بر ترميم و بررسي آثار ساير مراكز فرهنگي و كتابخانه اي كشور، نسبت به آموزش آسيب شناسي شيميايي و بيولوژيكي اسناد و نسخ خطي، به كارشناسان داخلي و خارجي، اهتمام ويژه اي دارند و در منطقه خاورميانه به عنوان مرجع به حساب مي آيند.