دبیر کل شورای جهانی آرشیو: حضور ایران در سواربیکا جالب و چشمگیر است


تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۵/۳۱ - ۱۹:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۷:۱۵:۲۹
دبیر کل شورای جهانی آرشیو: حضور ایران در سواربیکا جالب و چشمگیر است
ديويد ليچ دبيركل شوراي جهاني آرشيو(ايكا) در ديدار دكتر اسحق صلاحي رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي گفت: حضور ايران در شوراي جهاني آرشيو شعبه جنوب و غرب آسيا(سواربيكا) جالب و چشمگير است.
ديويد ليچ دبيركل شوراي جهاني آرشيو(ايكا) در ديدار دكتر اسحق صلاحي رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي گفت: حضور ايران در شوراي جهاني آرشيو شعبه جنوب و غرب آسيا(سواربيكا) جالب و چشمگير است.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد وكتابخانه ملي ج.ا.ا. ليچ در اين ديدار كه در حاشيه كنفرانس بين المللي اجلاس جهاني آرشيو(ايكا) در بريسبن صورت گرفت، از اقدامات ويژه ايران در خصوص برگزاري دوره هاي آموزشي رايگان به كشورهاي آسيايي تشكر و اظهار اميدواري كرد: با حضور ايران در آينده نزديك، سواربيكا قدرت بيشتري پيدا كند.
وي هم چنين از برنامه هاي توسعه علوم آرشيوي در ايران حمايت كرد و قول داد: در اجلاس هندوستان، فهرست كمك ها به سواربيكا و ايران را براي فعال كردن كشورهاي منطقه اعلام كند.
دبير كل شوراي جهاني آرشيو در اين ديدار هم چنين ابراز تمايل كرد: با سفر به ايران از نزديك با كتابخانه ملي ايران و فعاليت هاي آن آشنا شود.
دكتر صلاحي نيز با تشكر از مديريت ليچ در برگزاري اجلاس ايكا گفت: رشد فعاليت هاي آرشيوي ايران چشمگير و رو به پيشرفت است و ما علاقه منديم حضور فعال تري در برنامه هاي شوراي جهاني آرشيو داشته باشيم.
رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي هم چنين با ارائه گزارشي از فعاليت هاي ايران در سواربيكا، ابراز اميدواري كرد: در اجلاس آتي ايكا و سواربيكا حداقل با ارائه 5 مقاله علمي حضور فعال تري داشته باشد.
وي در بخش ديگري از صحبت هاي خود ادامه داد: ايران مي تواند با حمايت هاي بيشتر ايكا نقش خود را در منطقه بيشتر كند و به عنوان منشاء آموزش علوم آرشيوي منطقه باشد.
بر اساس اساسنامه شوراي جهاني آرشيو، كشورهايي كه داراي فرهنگ مشترك و مشابه باشند ، مجاز به تاسيس شعبه منطقه اي آرشيو هستند. شعبه جنوب و غرب آسيا(سواربيكا) نيز با حضور كشورهاي منطقه، از سال 1355 فعاليت خود را آغاز و جلسات متعددي را به صورت دوره اي برگزار كرده است. گفتني است سازمان اسناد و كتابخانه ملي به عنوان رئيس سواربيكا با برگزاري دوره هاي آموزشي مرمت و نگهداري اسناد به صورت رايگان، نقش موثري در نهادينه كردن علوم آرشيوي در سطح منطقه داشته است.