نتیجه تلاش پژوهشگران سرای پژوهش کتابخانه ملی در نشست های علمی ارائه می شود


تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۶/۲۰ - ۱۹:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۷:۱۱:۰
نتیجه تلاش پژوهشگران سرای پژوهش کتابخانه ملی در نشست های علمی ارائه می شود
يكي از خدمات سراي پژوهش سازمان اسناد و كتابخانه ملي كه در تراز جهاني ارائه مي شود ، برگزاري نشست هاي علمي به منظور ارائه نتايج تلاش پژوهشگراني است كه از سراي پژوهش سازمان بهره مند شده اند و تاكنون چهار نشست با مساعدت سازمان اسناد و كتابخانه ملي، برگزار شده است.
يكي از خدمات سراي پژوهش سازمان اسناد و كتابخانه ملي كه در تراز جهاني ارائه مي شود ، برگزاري نشست هاي علمي به منظور ارائه نتايج تلاش پژوهشگراني است كه از سراي پژوهش سازمان بهره مند شده اند و تاكنون چهار نشست با مساعدت سازمان اسناد و كتابخانه ملي، برگزار شده است.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ا.، طرح سراي پژوهش به عنوان يكي از خدمات كم نظير سازمان به شمار مي آيد كه با استقبال خوب پژوهشگران مواجه شده و هم اكنون پژوهشگران با در اختيار داشتن اتاقي مخصوص، از امكانات آن استفاده مي كنند.
اين طرح كه با اهدافي نظير بالا بردن سطح توليد علم در كتابخانه ملي و از بين بردن موانع پيشرفت تحقيق و پژوهش در كتابخانه ملي اجرايي شده، سازمان اسناد و كتابخانه ملي را در زمره معدود كشورهاي ارائه دهنده خدمات ويژه "سراي پژوهشگران" قرار داده است.
پژوهشگران مي توانند با تكميل فرم درخواست و ارائه يك قطعه عكس، تصوير آخرين مدرك تحصيلي، تصوير شناسنامه يا كارت ملي و ارائه سوابق پژوهشي كارت پژوهشگري را دريافت و از خدمات سراي پژوهش استفاه كنند. پژوهشگران متقاضي خارجي نيز علاوه بر مدارك معمول بايد اصل و كپي گذرنامه را هنگام مراجعه همراه داشته باشند.
هم اكنون سراي پژوهش سازمان اسناد و كتابخانه ملي، داراي 21 اتاق است و پژوهشگران مي توانند حداكثر در 4 دوره سه ماهه از اين اتاق هاي ويژه استفاده كنند كه در صورت لزوم و بنيادي بودن طرح، اين مدت تمديد مي شود.