سلام بر طلیعه علم و دانش


تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۶/۳۱ - ۲۰:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۷:۹:۳
سلام بر طلیعه علم و دانش
سلام بر مهر، سلام بر ماه مهربان، سلام بر طليعه علم و دانش كه پرتو آن از دريچه مهر به روي جويندگان .دانش تابيده مي شود

هل يستوي الذين يعلمون و الذين لا يعلمون

بيا ز شوق محبت در طليعه ي مهر      ترانه ساز دل غمگسار هم باشيم
كنون كه بانگ صداقت ز لطف مي آيد      بيا، بيا كه در اين دوره يار هم باشيم


سلام بر مهر، سلام بر ماه مهربان، سلام بر طليعه علم و دانش كه پرتو آن از دريچه مهر به روي جويندگان .دانش تابيده مي شود
بار ديگر شميم خوش ماه مهر آفرين و مهر افزاي به مشام مي رسد.
همان گونه كه فروردين نويد بخش حيات مجدد طبيعت است، مهرماه يادآور شور و شعف و جوشش و كوشش آموزندگان دانش و پرورندگان بينش است.

بازگشايي مدارس و شروع سال تحصيلي جديد، دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي كشور را كه مقارن با روز آغاز هفته ي دفاع مقدس است را بر دلاورمردان و شيرزنان ايران تبريك و تهنيت عرض مي نمايد.

آغاز سال تحصيلي جديد را به همه ي دانشگاهيان پر تلاش، استادان، دانشجويان، كاركنان و كارمندان صديق و شريف و دانش آموزان خلاق و آينده ساز كشور تبريك و تهنيت عرض مي نمايد.

با اميد به اينكه با اكسير دانايي و توانايي، مرزهاي جديد علم و دانش و پژوهش را درنورديم و با پيوند علم و ايمان و محصول خجسته ي آن ظفرمندانه به فتح قله هاي رفيع بهروزي و پيروزي و كاميابي و كامرواني ترفيع يابيم و ضمن التزام به مباني انقلاب و نظام، همسو و همنوا در جهت اهداف عالي ارزش هاي اسلامي با گام هاي مصمم و استوار، ايران جاويدان را سرافراز و سربلند سازيم.

روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران