پایش مخازن سازمان اسناد و کتابخانه ملی در تابستان با موفقیت انجام شد


تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۶/۳۱ - ۲۰:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۷:۸:۱۹
پایش مخازن سازمان اسناد و کتابخانه ملی در تابستان با موفقیت انجام شد

پايش و بررسي وضعيت بهداشتي و شرايط فيزيكي مخازن اسناد كشور در معاونت اسناد ملي با موفقيت انجام شد.

پايش و بررسي وضعيت بهداشتي و شرايط فيزيكي مخازن اسناد كشور در معاونت اسناد ملي با موفقيت انجام شد.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران در اقدامي پيشگيرانه كه در تمام فصول سال صورت مي گيرد، به منظور بررسي پارامترهاي فيزيكي نگهداري و مقدار آلاينده هاي بيولوژيكي مخازن، كارشناسان اداره كل حفاظت و نگهداري معاونت اسناد ملي، اقدام به پايش محيطي از كليه مخازن و ورودي سيستم هاي هواساز كردند.
در اين شيوه، پس از پردازش اطلاعات به دست آمده، نوع آلودگي ها شناسايي و سپس با سطوح استانداردهاي بين المللي حفاظت و نگهداري، مقايسه مي شود.
لازم به ذكر است سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، در اواخر هر فصل و با توجه به انبوه اسناد و كتاب هاي ورودي به مخازن آرشيو و كتابخانه و همچنين به دليل جلوگيري از تحميل هزينه هاي سنگين ترميم و مرمت منابع آسيب ديده، در اقدامي پيشگيرانه، اقدام به بررسي مخازن خود مي كند تا با كنترل منابع، در صورت وجود مشكلي سريعا به رفع آن اقدام نمايد.