ایران رتبه نهم ثبت آثار در حافظه جهانی را داراست


تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۷/۲۹ - ۲۰:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۶:۵۹:۲۱
ایران رتبه نهم ثبت آثار در حافظه جهانی را داراست
دكتر اسحق صلاحي در سمينار زيرمنطقه اي برنامه حافظه جهاني گفت: ايران نهمين كشور در رتبه بندي تعداد آثار ثبت شده در كميته حافظه جهاني محسوب مي شود و تلاش مي كنيم در آينده با ثبت آثار بيشتر به رتبه هاي بالاتري دست يابيم.
دكتر اسحق صلاحي در سمينار زيرمنطقه اي برنامه حافظه جهاني گفت: ايران نهمين كشور در رتبه بندي تعداد آثار ثبت شده در كميته حافظه جهاني محسوب مي شود و تلاش مي كنيم در آينده با ثبت آثار بيشتر به رتبه هاي بالاتري دست يابيم.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، دكتر صلاحي كه به عنوان رئيس نشست اول سمينار زيرمنطقه اي برنامه حافظه جهاني صحبت مي كرد گفت: آمارها نشان مي دهند بيشتر آثار تمدني و فرهنگي متعلق به كشورهاي غيرغربي است و متاسفانه بيشتر آنها توسط كشورهاي غربي در معرض نابودي قرار گرفته است و اين مسئله نگاه بيشتر يونسكو را به كشورهاي شرق مي طلبد. وي همچنين رتبه منطقه اي ايران را از لحاظ ثبت آثار فرهنگي در حافظه جهاني چهارم اعلام كرد كه در آينده با ثبت آثار بيشتر به صدر اين فهرست نزديك تر مي شود.
دكتر صلاحي در بخش ديگر ضمن نگراني از به يغما رفتن ميراث فرهنگي ملل توسط چند قدرت، افزود: متاسفانه هم اكنون شاهديم كه بعضي از كشورها نگاه تجاري و كاسب كارانه نسبت به ميراث ديگر كشورها داراند و چوب حراج به آنها مي زنند.
رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي كه به عنوان رئيس اولين نشست سمينار سخن مي گفت درباره عملكرد يونسكو اضافه كرد: عليرغم برخي كاستي ها از عملكرد خوب يونسكو به ويژه در زمينه عضويت كشور فلسطين در آن سپاسگزاريم و اميدواريم كه جهان ما با عملكرد اين سازمان بين المللي روز به رزو به صلح و آرامش نزديك تر شود.
صلاحي در بخش ديگري از صحبت هاي خويش، با ارائه پيشنهادي خواستار آن شد كه ميراث فرهنگي و مكتوب كشورها در ساير نقاط تحت نظارت قرار بگيرد و داراي شناسنامه شود. طبق اين پيشنهاد كشورها ملزم مي شوند تا فهرستي از آثار ديگران كه در كشور خود وجود دارد، تهيه كنند و بايد آن را هر سال به كشور مادر و مجامع بين المللي گزارش كنند.
اكثر كشورهاي منطقه از آموزش كارشناسان ايران بهره مند بوده اند
رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي و رئيس كميته ملي حافظه جهاني كميسيون ملي يونسكو در ايران با اشاره به تمايل اين سازمان به گسترش همكاري هاي بين المللي و منطقه اي گفت: خوشبختانه بنا بر عملكرد و فعاليت هاي خوبي كه كميته ملي حافظه جهاني كميسيون ملي يونسكو داشته است، دوره هاي آموزشي خوبي برگزار شده و كشورهاي منطقه نيز از آن بهره مند بوده اند.
دكتر صلاحي با توجه به برنامه هاي آتي كميته ملي حافظه جهاني گفت: در صدد هستيم تا براي كميته ملي حافظه جهاني، زيرگروه هاي تخصصي به راه بياندازيم تا به صورت جزئي و تخصصي تر مسائل مربوطه بررسي شوند. همچنين تلاش داريم تعداد بيشتري آثار را به ثبت ملي و جهاني برسانيم و حتي اين آمادگي را داريم كه با كشورهاي منطقه كه از لحاظ فرهنگ و تاريخي به ما نزديك هستند، آثاري را به صورت مشترك به ثبت برسانيم.
صلاحي همچنين در بخش ديگر از سخنان خود، با ارائه گزارشي از عملكرد كميته ملي حافظه جهاني خاطرنشان كرد: با تلاش هايي كه صورت گرفته است تاكنون پنج اثر به ثبت جهاني و بيست و نه اثر به ثبت ملي رسيده است. وي ابراز اميدواري كرد تا تعداد ثبت آثار در حافظه ملي در پايان سال جاري به سي و پنج اثر برسد.
گفتني است پيش از سخنان دكتر صلاحي كه به عنوان رئيس نشست اول ايراد شد، دكتر محمدرضا سعيد آبادي به عنوان دبيركل كميسيون ملي يونسكو در ايران، خانم تارژا ويرتانن به عنوان رئيس دفتر زير منطقه اي يونسكو در ايران، آقاي آريا گاناوان به عنوان مشاور ارتباطات و اطلاعات دفتر زيرمنطقه اي يونسكو در تهران و دكتر فرهاد اعتمادي به عنوان مدير گروه ارتباطات كميسيون ملي يونسكو در بخش افتتاحيه سخنان كوتاهي ايراد كردند.
خاطرنشان مي شود سمينار زيرمنطقه اي برنامه حافظه جهاني كه به مناسبت بيستمين سال تأسيس برنامه خود برگزار مي شود، از تاريخ ۳۰ مهر تا اول آبان ۱۳۹۱ در جريان است و طبق برنامه پيش بيني شده، روز اول آن در مقر نمايندگي سازمان يونسكو در تهران و روز دوم نيز در سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران برگزار مي شود.