اسناد مربوط به صندوق رای انتخابات کشور در آرشیو ملی ایران نگهداری می شود


تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۹/۱۸ - ۲۰:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۶:۴۳:۵۸
اسناد مربوط به صندوق رای انتخابات کشور در آرشیو ملی ایران نگهداری می شود
در دويست و هفتاد و هفتمين جلسه شوراي اسناد ملي مقرر شد، تصاويري به صورت عكس از ابعاد مختلف صندوق هاي راي گرفته و جزء مستندات در آرشيو ملي ايران نگهداري شود.
در دويست و هفتاد و هفتمين جلسه شوراي اسناد ملي مقرر شد، تصاويري به صورت عكس از ابعاد مختلف صندوق هاي راي گرفته و جزء مستندات در آرشيو ملي ايران نگهداري شود.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه مل جمهوري اسلامي ايران، اين نشست كه شنبه 18 آذرماه و با حضور اعضاي شوراي اسناد ملي برگزار شد، امحاي 7 رديف از فرم هاي " درخواست مجوز امحاي اوراق راكد" سازمان ها و دستگاه هاي دولتي مورد موافقت قرار گرفت. 2 رديف از فرم هاي درخواست مجوز امحاي اوراق راكد سازمان جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران، 4 رديف از درخواست هاي سازمان شيلات ايران و يك رديف از فرم هاي درخواستي سازمان تبليغات اسلامي از فرم هاي مورد بررسي در اين جلسه بود.
هم چنين در اين جلسه با خروج فيلم هاي مغناطيسي از سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران به آرشيو صدا و سيما و بازگشت آن به سازمان بعد از اتمام كار موافقت شد.