دکتر خرمشاد: کتابخانه ملی جزء افتخارات علمی کشور است


تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۱۰/۳۰ - ۲۰:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۶:۳۰:۱۳
دکتر خرمشاد: کتابخانه ملی جزء افتخارات علمی کشور است
سازمان اسناد و كتابخانه ملي، ظهر امروز، اول بهمن ۱۳۹۱، ميزبان دكتر محمدباقر خرمشاد، رئيس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي و مديران آن سازمان بود.
سازمان اسناد و كتابخانه ملي، ظهر امروز، اول بهمن ۱۳۹۱، ميزبان دكتر محمدباقر خرمشاد، رئيس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي و مديران آن سازمان بود.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، در اين ديدار ابتدا دكتر صلاحي ضمن اعلام آمادگي كتابخانه ملي براي كمك به پيشبرد اهداف فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور بيان داشت: هر دو سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي و كتابخانه ملي، مي توانند مكمل يكديگر باشند و نيازهاي يكديگر را برطرف كنند. صلاحي در زمينه حضور فرهنگي ايران در خارج از كشور و نقش سازمان اسناد و كتابخانه ملي تصريح كرد: ما براي مهمانان خارجي برنامه هاي مختلفي داريم و اگر بدانيم كه مهمانان از چه كشوري هستند، منابع متناسب با آن كشور را فراهم مي كنيم و به نظر ما هيچ هديه اي مانند فراهم آوردن منابع مربوط به كشور مهمان نيست.
صلاحي همچنين با يادآوري زمينه هاي همكاري ميان دو سازمان گفت: در چهارچوب تفاهم نامه موجود مي توانيم برخي از امور فرهنگي در عرصه بين الملل، نظير تجهيز اتاق هاي ايران در خارج از كشور، همكاري هاي تخصصي نظير ارائه فصلنامه هاي تخصصي در حيطه مسائل يك كشور خاص و يا اسكن كردن نسخه هاي خطي فارسي در خارج از كشور، همكاري داشته باشيم تا نسل آينده از ميراث عظيم و گرانبهاي ما باخبر باشد.
دكتر خرمشاد نيز در ادامه، با بيان اين كه كتابخانه ملي جزء افتخارات علمي كشور و جمهوري اسلامي ايران است، گفت: عليرغم فراز و فرودهاي موجود در زمينه هاي مختلف، كشور روند صعودي را در عرصه علم مي پيمايد و در آينده نيز وضعيت بهتر خواهد شد. دكتر خرمشاد با اشاره به پيشنهادهاي دكتر صلاحي براي گسترش همكاري هاي ميان دو سازمان بيان داشت: قطعا ما از پيشنهادهاي سازنده دكتر صلاحي به منظور گسترش دامنه فرهنگي ايران و اسلام در جهان حمايت مي كنيم و به شدت به اين ديدگاه ها اعتقاد داريم.
دكتر خرمشاد در پايان با برشمردن خطوط كلي همكاري هاي ميان دو سازمان در زمينه تبادل مهمانان و جمع آوري نسخ خطي، ابراز اميدواري كرد تا به كمك سازمان اسناد و كتابخانه ملي، روند حضور فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در جهان، تسريع شود.