جمعی از کارشناسان مرمت نسخ خطی عراقی از سازمان اسناد و کتابخانه ملی بازدید کردند


تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۱۱/۲۲ - ۲۰:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۶:۲۴:۱۹
جمعی از کارشناسان مرمت نسخ خطی عراقی از سازمان اسناد و کتابخانه ملی بازدید کردند
صبح امروز دوشنبه 23 بهمن 1391، جمعي از متخصصان و كارشناسان نسخ خطي كشور عراق از بخش هاي مختلف سازمان اسناد و كتابخانه ملي بازديد كردند.
صبح امروز دوشنبه 23 بهمن 1391، جمعي از متخصصان و كارشناسان نسخ خطي كشور عراق از بخش هاي مختلف سازمان اسناد و كتابخانه ملي بازديد كردند.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران در ميان اين كارشناسان عراقي، كه به عنوان مهمانان كتابخانه علامه مجلسي و از توليت عتبه حضرت اباالفضل العباس (ع) بودند، كارشناس ترميم آثار كهن و خطي، فهرست نويس كتاب هاي خطي، كارشناس ميراث مكتوب و اسناد نيز حضورداشتند.
در ابتداي اين ديدار، توضيحاتي در زمينه وضعيت منابع و بخش هاي مختلف سازمان ارائه شد و سپس با راهنمايي همكاران روابط عمومي، از بخش هاي مختلف سازمان بازديد به عمل آمد.
اين كارشناسان به طور ويژه از بخش نسخ خطي بازديد مفصلي داشتند و كارشناسان بخش مذكور نيز توضيحات مبسوطي در زمينه تعداد، ارزش و قدمت نسخه هاي خطي موجود در بخش خطي و همچنين چگونگي حفظ و مرمت آنها ارائه كردند.
اضافه مي شود، مهمانان عراقي از ساختمان آرشيو ملي نيز بازديد داشتند و در آنجا طي يك كارگاه آموزشي كوتاه مدت با نحوه آفت زدايي و مرمت آثار كهن و دستنوشته ها آشنا شدند.
شايان ذكر است، سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران به عنوان مركز نسخ خطي و مرمت آثار و دستنوشته هاي كهن در منطقه به شمار مي رود و سالانه كارشناسان بسياري از كشورهاي گوناگون تحت آموزش متخصصان اين سازمان قرار مي گيرند.