تفاهم نامه همکاری میان کتابخانه ملی و پژوهشگاه علوم انسانی جهاد دانشگاهی امضاء شد


تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۱۲/۲۱ - ۲۰:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۶:۱۴:۱۳
تفاهم نامه همکاری میان کتابخانه ملی و پژوهشگاه علوم انسانی جهاد دانشگاهی امضاء شد
صبح امروز، سه شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۱، تفاهم نامه اي ميان سازمان اسناد و كتابخانه ملي و همچنين پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاد دانشگاهي به امضاء رسيد.
صبح امروز، سه شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۱، تفاهم نامه اي ميان سازمان اسناد و كتابخانه ملي و همچنين پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاد دانشگاهي به امضاء رسيد.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، اين تفاهم نامه را دكتر اسحق صلاحي رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي و دكتر مجتبي زارعي رئيس پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاد دانشگاهي امضاء كردند.
در اين تفاهم نامه كه در ۳ ماده و ۱۳ بند تنظيم شده، موضوع اصلي، بهره گيري متقابل طرفين از منابع اطلاعاتي، ظرفيت ها و فرصت هاي پژوهشي، مطالعاتي و تخصصي لحاظ شده است.
همچنين استفاده از توانايي علمي طرفين در انجام فعاليت هاي تصحيح و نگارش كتب و اسناد فاخر انديشمندان ايراني و اسلامي، زمينه سازي گسترش ارتباط فعال و مؤثر پژوهشي از طريق طرح ها و جلسه هاي مشاوره اي مشترك، همكاري براي كاربردي كردن تحقيقات و طرح هاي خاتمه يافته پژوهشي و انتشار طرح هاي تحقيقاتي، نشست ها و سمينارهاي انجام شده به صورت كتاب، از جمله بندهاي مورد توافق است.
خاطرنشان مي شود اين تفاهم نامه در ۳ ماده، ۱۳ بند و ۱ تبصره بين طرفين امضاء شده و از تاريخ امضاء براي مدت ۳ سال نيز داراي اعتبار خواهد بود.