سابقه عضویت در کارت های المثنی کتابخانه ملی از ابتدای عضویت منظور می شود


تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۲/۱ - ۱۹:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۶:۸:۳۰
سابقه عضویت در کارت های المثنی کتابخانه ملی از ابتدای عضویت منظور می شود
طبق مصوبه جديد هيات اجرايي سازمان اسناد و كتابخانه ملي، سوابق عضويت اعضاي كتابخانه ملي، در كارت هاي المثني لحاظ مي شود.
طبق مصوبه جديد هيات اجرايي سازمان اسناد و كتابخانه ملي، سوابق عضويت اعضاي كتابخانه ملي، در كارت هاي المثني لحاظ مي شود.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران در اين طرح كه از ابتداي سال قابليت اجرايي شدن يافته است، عضويت اعضا از ابتداي زمان كارت اوليه محاسبه مي شود. بنابراين اعتبار كارت اعضايي كه به هر دليل كارت عضويت المثني دريافت كرده اند، از ابتدا محاسبه مي شود و بابت صدور هر كارت المثني نيز مبلغ 10 هزار تومان دريافت مي شود.
بدين لحاظ چنانكه يكي از اعضاي كتابخانه ملي نيازمند صدور كارت المثني باشد، حداكثر اعتبار كارت صادر شده تا پايان مدت زمان كارت اوليه خواهد بود. هم اكنون كارت هاي صادره از سوي كتابخانه ملي براي اعضاء به صورت سه ماهه، شش ماهه و يكساله صادر مي شوند و بابت هزينه خدمات هر كدام نيز به ترتيب 15، 20 و 30 هزارتومان از متقاضيان دريافت مي گردد. همچنين نخبگان، مخترعان، حافظان كل قرآن كريم، هدا كنندگان مجموعه هاي نفيس به سازمان اسناد و كتابخانه ملي و اعضاء درجه يك خانواده آنها، دارندگان مدرك درجه يك ٬ دو و سه هنري با تاييد از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، جانبازان ٬ ايثارگران و اعضاي درجه يك خانواده شهدا ٬ جانبازان و ايثارگران، معلولين جسمي و حركتي٬ نا بينايان ٬كم بينايان و ناشنوايان، قهرمانان ورزشي كشوري و بين المللي و بازنشستگان دولت از پرداخت هزينه هاي فوق معاف هستند.
خاطرنشان مي شود هم اكنون كتابخانه ملي نزديك به 112 هزار عضو فعال دارد.