بازدید اصحاب فرهنگ،علم و هنر از غرفه سازمان در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران


تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۲/۱۴ - ۱۹:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۶:۳:۱۶
بازدید اصحاب فرهنگ،علم و هنر از غرفه سازمان در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
در طي 5 روز ابتدايي برگزاري نمايشگاه بين المللي كتاب تهران شخصيت هاي علمي، فرهنگي، هنري و رسانه اي بسياري ازغرفه سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران بازديد كرده اند.
در طي 5 روز ابتدايي برگزاري نمايشگاه بين المللي كتاب تهران شخصيت هاي علمي، فرهنگي، هنري و رسانه اي بسياري ازغرفه سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران بازديد كرده اند.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران بعد از حضور رئيس كتابخانه ملي جمهوري چك در غرفه سازمان و بازديد از بخش هاي مختلف اين غرفه، بسياري از اصحاب فرهنگ و علم نظير مديران انتشاراتي ها، هنرمندان و اساتيد دانشگاه از غرفه بازديد كرده اند.
گفتني است غرفه سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران به واسطه ارائه خدمات متنوع در عرصه هاي تخصصي و عمومي، به يكي از پربازديدترين غرفه هاي سالن شبستان نمايشگاه در بخش عمومي مبدل شده است. علاوه بر اين غرفه سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي در بخش سالن ياس نيز داراي غرفه است و تاكنون 20 اثر منتشرشده خود در سال 1391 را در غرفه مذكور به معرض نمايش گذاشته است.