کتاب های اهداء شده جمهوری تاتارستان به سازمان اسناد و کتابخانه ملی در نمایشگاه کتاب رونمایی شد


تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۲/۱۹ - ۱۹:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۵:۵۹:۳۲
کتاب های اهداء شده جمهوری تاتارستان به سازمان اسناد و کتابخانه ملی در نمایشگاه کتاب رونمایی شد
تعداد 76 جلد كتاب اهداء شده جمهوري تاتارستان كه بيشتر آنها در زمينه فرهنگ و تمدن جمهوري تاتارستان روسيه است طي مراسمي با حضور نمايندگان سازمان اسناد و كتابخانه ملي و جمهوري تاتارستان در غرفه سازمان رونمايي شد.
تعداد 76 جلد كتاب اهداء شده جمهوري تاتارستان كه بيشتر آنها در زمينه فرهنگ و تمدن جمهوري تاتارستان روسيه است طي مراسمي با حضور نمايندگان سازمان اسناد و كتابخانه ملي و جمهوري تاتارستان در غرفه سازمان رونمايي شد.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران در اين مراسم كه "سيومبيكا زاگانيشنا" معاون كتابخانه ملي تاتارستان و "اوزيل ولي اف" نماينده مجلس تاتارستان به همراه "غلامرضا عزيزي" معاون اسناد ملي و "عليرضا دباغي" مديركل حفاظت و نگهداري سازمان حضور داشتند، ولي اف نماينده مجلس تاتارستان گفت: طي ديدارهايي كه از مراكز مختلف فرهنگي ايران داشتيم، ديدار از كتابخانه ملي ديداري متفاوت و با ارزش بود و اميدواريم اين ديدارها منتج به گسترش همكاري هاي فيمابين شود. ولي اوف با اشاره به همكاري در زمينه ديجيتال سازي منابع، بيان داشت: ارائه نسخه هاي الكترونيكي منابع و اسكن كردن آنها چيزي است كه ما نياز مبرم به آن داريم و اميدواريم در اين زمينه كتابخانملي ايران با تجربه خوبي كه دارد به ما كمك كند.همچنين خانم سيومبيكا زاگانيشنا معاون كتابخانه ملي تاتارستان گفت: استقبال بازديدكنندگان از غرفه تاتارستان و علاقه مردم ايران به غرفه ما برايمان بسيار جالب توجه بود و اين مسئله نشان دهنده روابط نزديك و اشتراكات فرهنگي است.
در ادامه اين مراسم غلامرضا عزيزي معاون اسناد ملي با اشاره به تمايل دكتر صلاحي رئيس سازمان براي حضور در اين مراسم گفت: متاسفانه پاره اي گرفتاري هاي شغلي مانع از حضور آقاي دكتر صلاحي در اين مراسم شد. عزيزي در ادامه گفت: از اهداء كتاب هاي جمهوري تاتارستان به سازمان اسناد و كتابخانه ملي تشكر مي كنيم و اميدواريم كه هيأت تاتارستاني از آرشيو ملي هم بازديد داشته باشند. چرا كه ساختمان آرشيوو ملي ايران در درون خود گنجينه اي عظيم از تاريخ و فرهنگ ايران دارد.
دباغي، مديركل حفاظت و نگهداري نيز در ادامه توضيحاتي در زمينه وظايف اين اداره كل ارائه كرد.
اضافه مي شود مقامات فرهنگي تاتارستاني پيش از اين ديداري نيز با دكتر صلاحي رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي داشتند و قرار بر اين است كه مباحث مطرح شده در جلسه مذكور به صورت تفاهم نامه در آينده نزديك به امضاء طرفين برسد.