مراسم روز "اسنادملی و میراث مکتوب" با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در کتابخانه ملی برگزار می شود


تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۲/۲۰ - ۱۹:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۵:۵۹:۷
مراسم روز
مراسم روز اسناد ملي و ميراث مكتوب با حضور سيد محمد حسيني وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي فردا يكشنبه 22 ارديبهشت ماه در سازمان اسناد وكتابخانه ملي برگزار مي شود.
مراسم روز اسناد ملي و ميراث مكتوب با حضور سيد محمد حسيني وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي فردا يكشنبه 22 ارديبهشت ماه در سازمان اسناد وكتابخانه ملي برگزار مي شود.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد وكتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، در اين مراسم كه دكتر صلاحي رئيس سازمان و جمعي از شخصيت هاي فرهنگي حضور دارند، دكتر "حسن بلخاري" استاد دانشگاه و عضو شوراي عالي آموزش و پژوهش كتابخانه ملي ايران و دكتر "رحيمي" استاد دانشگاه و عضو شوراي عالي آموزش و پژوهش كتابخانه ملي ايران سخنراني مي كنند. تقدير از آرشيويست ها و كتابداران برتر و فعال برتر حوزه حفاظت و نگهداري اسناد سازمان و هم چنين تقدير از 2 تن از اهداگران سندي از ديگر برنامه هاي روز اسناد ملي و ميراث مكتوب است.
مراسم روز اسناد ملي و ميراث مكتوب ساعت 9 تا 12 در سالن همايش هاي كتابخانه ملي برگزار مي شود.