رتبه پژوهشکده اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی ارتقاء یافت


تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۳/۲۶ - ۱۹:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۵:۵۳:۳۷
رتبه پژوهشکده اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی ارتقاء یافت
رتبه پژوهشكده اسناد سازمان اسناد و كتابخانه ملي از وضعيت D به C ارتقاء يافت.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، بر اساس گزارش وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، پژوهشكده مذكور كه در عرصه سند پژوهي مشغول به فعاليت و پژوهش است، يك رتبه ارتقاء درجه يافت.
رتبه پژوهشكده اسناد سازمان اسناد و كتابخانه ملي از وضعيت D به C ارتقاء يافت.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، بر اساس گزارش وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، پژوهشكده مذكور كه در عرصه سند پژوهي مشغول به فعاليت و پژوهش است، يك رتبه ارتقاء درجه يافت.
در حال حاضر سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران داراي يك پژوهشكده در زمينه اسناد و تاريخ و سه گروه پژوهشي در زمينه هاي علوم كتابداري و اطلاع رساني، ايران شناسي و اسلام شناسي و توسعه فناوري اطلاعات است. همچنين اين سازمان در حوزه هاي مرتبط داراي دو فصلنامه علمي – پژوهشي با عناوين "علوم كتابداري و سازماندهي اطلاعات" و "گنجينه اسناد" و يك فصلنامه تخصصي با عنوان "نامه ايران و اسلام" است.
گفتني است سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران به عنوان مؤسسه‌اي‌ آموزشي‌، پژوهشي‌، علمي‌ و خدماتي‌ در كشور شناخته مي شود و داراي 60 پست هيأت علمي مصوب است.