نشست "آشنایی با جریانات ایران شناسی و اسلام شناسی در شبه قاره هند" در آرشیو ملی ایران برگزار شد


تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۴/۱۸ - ۱۹:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۵:۴۸:۴۲
نشست
نشست تخصصي "آشنايي با جريانات ايران شناسي و اسلام شناسي در شبه قاره هند" سه شنبه 18 تيرماه در ساختمان آرشيو ملي ايران برگزار شد.
نشست تخصصي "آشنايي با جريانات ايران شناسي و اسلام شناسي در شبه قاره هند" سه شنبه 18 تيرماه در ساختمان آرشيو ملي ايران برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، در اين نشست دكتر علي محمد طرفداري مدير مسوول و سردبير فصلنامه بررسي هاي نوين تاريخي و مسوول بخش شبه قاره هند معاصر در بنياد دايره المعارف اسلامي به سخنراني پرداخت.
وي دراين نشست با اشاره به گستردگي زبان و ادبيات فارسي در شبه قاره هند گفت: گسترده بودن زبان و ادبيات فارسي باعث شده است موضوعات ديگر ايران شناسي كمتر مورد توجه قرار گيرد.
طرفداري با اشاره به پيشينه تحقيقاتي در اين موضوع گفت: هدف از بنيان گذاري حوزه هاي ايران شناسي در هند توسط انگليسي ها، استفاده از منابع غني ايراني و اسلامي موجود در هند اعم از كتب خطي فارسي و عربي است.
وي افزود: نسخه هاي خطي فارسي به طرز بسيار بدي در هندوستان نگهداري مي شوند و توجه چنداني به آنها صورت نمي گيرد.
مسوول بخش شبه قاره هند معاصر در بنياد دايره المعارف اسلامي در ادامه با اشاره به تعداد بالاي دانشگاه هاي داراي گروه زبان و ادب فارسي در شبه قاره هند گفت: تعداد گروه ها و اساتيد زبان و ادب فارسي در هند از ايران بيشتر است و ده ها برابر نسخ خطي موجود در ايران در هند، نسخه خطي وجود دارد.
وي از مركز ميكروفيلم نور مركزي كه از نسخ خطي فارسي موجود در هند ميكروفيلم تهيه مي كند، به عنوان يكي از مراكز ايران شناسي واسلام شناسي نام برد و مركز تحقيقات فارسي در پاكستان و خانه هاي فرهنگ ايران در شهرهاي مختلف پاكستان را از ديگر مراكز مهم و فعال دانست.
گفتني است از جمله وظايف پژوهشكده ايران شناسي و اسلام شناسي سازمان اسناد و كتابخانه ملي شناخت مراكز فعال ايران شناسي و اسلام شناسي در خارج از ايران بوده و اين نشست در همين راستا برگزار شده است.