سازمان اسناد و کتابخانه ملی یکی از اعضاء فعال سامد محسوب می شود


تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۵/۴ - ۱۹:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۵:۴۴:۹
سازمان اسناد و کتابخانه ملی یکی از اعضاء فعال سامد محسوب می شود
سازمان اسناد و كتابخانه ملي از ابتداي سال 1392 به عضويت سامد (سامانه الكترونيكي ارتباط مردم و دولت) درآمده و از اعضاي پيشرو آن محسوب مي شود.
سازمان اسناد و كتابخانه ملي از ابتداي سال 1392 به عضويت سامد (سامانه الكترونيكي ارتباط مردم و دولت) درآمده و از اعضاي پيشرو آن محسوب مي شود.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران به نقل از گزارش دفتر بازرسي و نظارت سازمان، تاكنون ده ها مورد از انتقادات و پيشنهادهاي واصله از سيستم سامد مورد بررسي و رسيدگي قرار گرفته و روند اجرايي رسيدگي به نامه هاي رسيده از سرعت بالايي برخوردار است.
اين گزارش مي افزايد، بيشتر نامه هاي واصله مردمي در زمينه عملكرد سازمان اسناد و كتابخانه ملي شامل پيشنهاد هاي مردمي به منظور بهبود خدمات رساني مي شود و شكايات و انتقادها نيز بخش كوچكي از نامه ها را تشكيل مي دهد.
خاطرنشان مي شود سامانه الكترونيكي ارتباط مردم و دولت (سامد)، به منظور رسيدگي به ايده ها و پيشنهادهاي و شكايات مردمي طراحي شده و تمام دستگاه هاي اجرايي مي بايست ظرف مدت حداكثر شش ماه پاسخگوي نامه هاي رسيده باشند. هنچنين اضافه مي شود وظيفه بررسي و ارسال نامه هاي مردمي براي دستگاه هاي اجرايي نيز برعهده مركزي در قالب يك كميته در نهاد رياست جمهوري است.
شايان ذكر است سازمان اسناد و كتابخانه ملي علاوه بر رسيدگي به نامه هاي مردمي از طريقه سامانه سامد، از طريق صندوق هاي ارائه پيشنهادها و انتقادات مستقر در محوطه سازمان نيز اقدام به رسيدگي به درخواست ها و انتقادات مراجعين خود كرده است.