اسناد با کاربری محلی قزوین به این استان منتقل می شود


تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۵/۱۳ - ۱۹:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۵:۴۲:۱۱
اسناد با کاربری محلی قزوین به این استان منتقل می شود
طي تفاهم نامه اي كه بين سازمان اسناد و كتابخانه ملي و استانداري قزوين به امضاء رسيد، مقرر شد امضا شد، اسناد استان قزوين كه داراي گستره و كاربري محلي هستند، از تهران به مركز اسناد و كتابخانه ملي در قزوين منتقل شوند.
طي تفاهم نامه اي كه بين سازمان اسناد و كتابخانه ملي و استانداري قزوين به امضاء رسيد، مقرر شد امضا شد، اسناد استان قزوين كه داراي گستره و كاربري محلي هستند، از تهران به مركز اسناد و كتابخانه ملي در قزوين منتقل شوند.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، طي اين تفاهم نامه كه به امضاي دكتر صلاحي رئيس سازمان و احمد عجم استاندار قزوين رسيد، طرفين موافقت كردند، حداكثر تا پايان سال جاري، مركز اسناد و كتابخانه ملي قزوين در مركز استان راه اندازي شود.
طي اين تفاهم نامه كه در 8 بند تنظيم شده، استانداري قزوين متعهد شد، ساختمان مورد نظر سازمان را كه توسط شهرداري به صورت موقت تحويل سازمان شد، تجهيز و نيروي انساني مورد نياز مركز را تامين كند.
تامين زمين مناسب و اعتبار لازم براي احداث ساختمان مناسب مطابق با نقشه تيپ سازمان از ديگر تعهدات استانداري در اين تفاهم نامه است.
گفتني است مطابق مصوبه هيات امناي سازمان اسناد و كتابخانه ملي كه به امضاي رئيس جمهور نيز رسيده است، سازمان بايد در تمامي استان هاي كشور مركز فعال داير كند و هم اكنون مركز اين سازمان در ده استان كشور فعال است.