دکتر اسحق صلاحی در پیام هایی مسئولیت جدید دکتر نوبخت و دکتر امین زاده را تبریک گفت


تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۵/۲۰ - ۱۹:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۵:۴۰:۲۲
دکتر اسحق صلاحی در پیام هایی مسئولیت جدید دکتر نوبخت و دکتر امین زاده را تبریک گفت
رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران طي پيام هاي جداگانه اي انتصاب آقاي دكتر محمدباقر نوبخت و خانم دكتر الهام امين زاده را تبريك گفت.
رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران طي پيام هاي جداگانه اي انتصاب آقاي دكتر محمدباقر نوبخت و خانم دكتر الهام امين زاده را تبريك گفت.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران در پيام دكتر صلاحي براي دكتر محمد باقر نوبخت آمده است:
انتصاب شايسته جنابعالي را به عنوان معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي و سرپرست معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور كه نشان از لياقت، شايستگي و تجارب شماست صميمانه تبريك عرض مي نمايم. اميد است در سايه سار امن الهي با مديريت و پشتكار جدي و همت مضاعف در راستاي سياست هاي كلان نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران، برنامه ها و تحقق راهبردها و خط مشي هاي رياست محترم جمهور و دولت تدبير و اميد، بيش از پيش مؤيد و منصور باشيد.
خاطرنشان مي شود طي احكامي كه از سوي رئيس جمهور صادر شد، دكتر محمدباقر نوبخت به سمت معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي و سرپرست معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و دكتر الهام امين زاده نيز به سمت معاون حقوقي رئيس جمهور انتصاب شدند.