سازمان اسناد و کتابخانه ملی در اسرع وقت به نامه های رسیده پاسخ می دهد


تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۵/۲۲ - ۱۹:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۵:۳۹:۴۲
سازمان اسناد و کتابخانه ملی در اسرع وقت به نامه های رسیده پاسخ می دهد
اداره نظارت و بازرسي سازمان اسناد و كتابخانه ملي كه داراي مجراهاي ارتباطي وسيعي با مخاطبان نظير سامانه رسيدگي به پيشنهادها و شكايات، خط تلفن ويژه، ايميل و وبگاه اعضاء است، به نامه هاي رسيده از طريق سامانه هاي رسيدگي خود حداكثر ظرف 48 ساعت پاسخ مي دهد.
اداره نظارت و بازرسي سازمان اسناد و كتابخانه ملي كه داراي مجراهاي ارتباطي وسيعي با مخاطبان نظير سامانه رسيدگي به پيشنهادها و شكايات، خط تلفن ويژه، ايميل و وبگاه اعضاء است، به نامه هاي رسيده از طريق سامانه هاي رسيدگي خود حداكثر ظرف 48 ساعت پاسخ مي دهد.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران به نقل از گزارش اداره مذكور، طي 6 ماه فعاليت مستمر اين اداره، از ابتداي بهمن 1391 تا پايان تيرماه 1392، نزديك به 420 نامه از طرق مختلف، حاوي پيشنهادها، ديدگاه ها و در بعضي موارد شكايات مراجعين و مخاطبان سازمان، توسط اين اداره وصول شده و به طور ميانگين طي 2 روز يا 48 ساعت پاسخ داده شده است. استفاده از صندوق هاي پيشنهادها و شكايات، سامانه، بازرسي نامحسوس، ارجاع مستقيم رئيس سازمان و پيگيري تا حصول نتيجه، پاسخگويي تلفني، ارائه گزارش و پيگيري از معاونت هاي سازمان، از جمله اقدامات و شيوه هاي پيگيري ديدگاه ها و نظرات مراجعين و همكاران سازمان اسناد و كتابخانه ملي است. اضافه مي شود سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران در اجراي ماده 25 قانون ارتقاء سلامت اداري و تأكيد رئيس سازمان در زمينه ايجاد مكانيزمي قانوني در فرايند رسيدگي و پاسخگويي به شكايات، ارتقاء سلامت اداري و صيانت از حقوق كاركنان و مراجعين، اقدام به فعال سازي اداره بازرسي و نظارت نموده است. مراجعين و مخاطبين سازمان مي توانند ديدگاه ها و نظرات خود را از طريق سامانه رسيدگي به پيشنهادها و شكايات در سايت سازمان(nlai.ir) و يا از طريق شماره تلفن 88644164و همچنين از طريق ايميل سازمان (pria@nlai.ir) و يا از طريق وبگاه اعضاء (nlai.mihanblog.com) با مسئولان اداره بازرسي و نظارت سازمان اسناد و كتابخانه ملي درميان بگذارند.