بیش از نیمی از پایان نامه های مراکز استانی کتابخانه ملی متعلق به مقطع دکترا است


تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۵/۲۸ - ۱۹:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۵:۳۷:۳۲
بیش از نیمی از پایان نامه های مراکز استانی کتابخانه ملی متعلق به مقطع دکترا است
حدود 51 درصد از پايان نامه هاي مقطع دكتراي مراكز استاني سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران مربوط به مقطع دكترا است.
حدود 51 درصد از پايان نامه هاي مقطع دكتراي مراكز استاني سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران مربوط به مقطع دكترا است.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلاتمي ايران با توجه به رشد تحصيلات تكميلي و افزايش تعداد دانشجويان و فارغ التحصيلان مقاطع كارشناسي ارشد و دكترا، تعداد پايان نامه ها، طرح هاي علمي و رساله هاي داراي شرايط اطلاع رساني در مراكز استاني سازمان اسناد و كتابخانه ملي رو به فزوني است. در اين ميان استان فارس با دارا بودن 140 جلد پايان نامه در مقطع دكتراي حرفه اي و استان يزد با دارا بودن 80 جلد پايان نامه در مقطع دكتراي تخصصي و 14جلد پايان نامه در مقطع دكتراي حرفه اي داراي بيشترين تعداد پايان نامه هاي مراكز استاني سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران هستند. شايان ذكر است با انتقال 200 هزار نسخه از پايان نامه هاي پژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات ايران، در آينده اي نزديك، كتابخانه ملي به مهم ترين مركز نگهداري پايان نامه هاي كشور بدل خواهد شد. فهرست نويسي و رقمي كردن پايان نامه ها به منظور سهولت دسترسي به اطلاعات از جمله برنامه هاي سازمان اسناد و كتابخانه ملي است كه هم اكنون با سرعت در حال پيگيري است. همچنين با تأسيس مراكز جديد استاني اسناد و كتابخانه ملي، دسترسي به پايان نامه هاي دانشگاه هاي استاني نيز تسهيل مي شود.