ناشران، آثار منتشر شده خود را به کتابخانه ملی تحویل دهند


تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۷/۹ - ۲۰:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۵:۲۵:۲۷
ناشران، آثار منتشر شده خود را به کتابخانه ملی تحویل دهند
ناشران، در راستاي قانون و تكليف واسپاري منابع، تعدادي از نسخه هاي كتاب خود را به سازمان اسناد و كتابخانه ملي تحويل دهند.
ناشران، در راستاي قانون و تكليف واسپاري منابع، تعدادي از نسخه هاي كتاب خود را به سازمان اسناد و كتابخانه ملي تحويل دهند.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، بر اساس مصوبه جلسه 205 مورخ 14/9/68 شوراي عالي انقلاب فرهنگي، كليه ناشران موظفند، آثار منتشر شده خود را براي ثبت، نگهداري و اطلاع رساني در ميراث مستند و مكتوب ملي به سازمان اسناد و كتابخانه ملي تحويل دهند.
بر اين اساس، ناشران بايد با توجه به تيراژ آثار منتشر شده تا 1000 نسخه را در دو نسخه و به ازاي هر 500 نسخه اضافي يك نسخه ديگر به كتابخانه ملي تحويل دهند.
گفتني است گروه واسپاري و ثبت آثار سازمان اسناد و كتابخانه ملي با شماره تلفن 81623030 و 81623151 آماده دريافت آثار و هماهنگي هاي مربوطه است.