کتاب " شناسایی آرشیوهای ملی در جهان" منتشر می شود


تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۷/۱۴ - ۲۰:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۵:۲۵:۱۴
کتاب
كتاب "شناسايي آرشيو هاي ملي در جهان" كه توسط صديقه احمدي فصيح در پژوهشكده اسناد سازمان اسناد و كتابخانه ملي تهيه و تدوين شده، توسط انتشارات سازمان چاپ و منتشر مي شود.
كتاب "شناسايي آرشيو هاي ملي در جهان" كه توسط صديقه احمدي فصيح در پژوهشكده اسناد سازمان اسناد و كتابخانه ملي تهيه و تدوين شده، توسط انتشارات سازمان چاپ و منتشر مي شود.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، اين كتاب به منظور معرفي هرچه بيشتر و بهتر آرشيو كشورهاي مختلف و تبيين وضعيت و جايگاه آرشيو كشورمان در مقايسه با كشور هاي ديگر و دستيابي به روش هاي نوين و استاندارد تهيه شده است.
اين كتاب كه در ۳۶۰ صفحه تدوين شده، مي تواند به عنوان كتاب مرجع مورد استفاده محققان و آرشيويست ها و همچنين دانشجويان اين رشته قرار گيرد. محتواي اطلاعاتي اين كتاب در قالب موضوعات مختلفي مثل عنوان آرشيو، سال تاسيس، تاريخچه، چارت سازماني، مجموعه، حفاظت و نگهداري، وظايف و فعاليت ها و همكاري هاي بين المللي، سيستم طبقه بندي و فهرستنويسي، انتشارات، شرايط و نحوه دسترسي، آدرس و اطلاعات تماس و نيز وب سايت آنها بيان شده و در پايان نيز تصوير آرشيوهاي مختلف آورده شده است.
گفتني است مدخل هاي اين كتاب بر اساس حروف الفباي عنوان و اسم معروف آن مركز تنظيم شده و برخي از آنها داراي ارجاعاتي نيز است.