به مناسبت هفته جهانی دسترسی آزاد، پژوهشگران، مقالات علمی خود را در وب سایت کتابخانه ملی قرار دهند


تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۸/۶ - ۲۰:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۵:۱۸:۰
به مناسبت هفته جهانی دسترسی آزاد، پژوهشگران، مقالات علمی خود را در وب سایت کتابخانه ملی قرار دهند
به مناسبت هفته جهاني دسترسي آزاد، صاحبان محتوا و پژوهشگران مي توانند نتايج پژوهش هاي داوري شده خود را در وب سايت سازمان اسناد و كتابخانه ملي قرار دهند.
به مناسبت هفته جهاني دسترسي آزاد، صاحبان محتوا و پژوهشگران مي توانند نتايج پژوهش هاي داوري شده خود را در وب سايت سازمان اسناد و كتابخانه ملي قرار دهند.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، پژوهشگران مي توانند مقالات و پايان نامه هاي ارسالي خود را براي بررسي به كتابخانه و اسناد ديجيتال سازمان ارسال كنند تا در مجموعه اي با عنوان " به مناسبت هفته جهاني دسترسي آزاد" بارگذاري شود.
علاقه مندان تا تاريخ 10 آبان ماه سال جاري به لينك http://nlai.ir مراجعه نمايند و مقالات پژوهشي و پايان نامه هاي خود را بارگذاري كنند.
گفتني است هفته دسترسي آزاد، رويدادي جهاني از 29 مهرماه تا 5 آبان است و فرصتي براي دانشگاهيان و پژوهشگران براي يادگيري درباره مزاياي بالقوه دسترسي آزاد، به اشتراك گذاري دستاوردهاي خود با ساير همكاران فراهم مي كند تا در ايجاد دسترسي آزاد شب عنوان معياري نوين در دانش و پژوهش مشاركت گسترده تري داشته باشند. اين هفته هم چنين سعي دارد به ارتقاء و پيشرفت جنبش دسترسي آزاد براي تمام اعضاي جامعه كمك كند.
علاقه مندان براي دريافت اطلاعات بيشتر در خصوص هفته جهاني دسترسي آزاد به آدرس اينترنتي htt://www.openaccessweek.org مراجعه نمايند.