گزارش برگزاري نشست فيپاي الکترونيکي در مديريت اسناد و کتابخانه ملي استان مازندران

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۹/۲۲ - ۱۱:۶:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۹/۲۲ - ۱۱:۷:۵۱
گزارش برگزاري نشست فيپاي الکترونيکي در مديريت اسناد و کتابخانه ملي استان مازندران
در روز سه شنبه 28 آبان 1394 به درخواست مديريت اسناد و كتابخانه ملي استان مازندران ، نشست آشنايي با فيپاي الکترونيکي براي ناشران آن استان برگزار گرديد در اين نشست سركار خانم اعظم كياني يكي از كاشناسان واحد فيپا در خصوص فرايند فيپاي الكترونيكي به تفصيل مطالبي را بيان داشته و نحوه استفاده از سامانه فيپاي الكترونيكي و درخواست فيپا را به ناشران شركت كننده در نشست آموزش دادند.