راه های بومی سازی استاندارد مدیریت پیشینه های الکترونیکی بررسی شد


تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۹/۱۲ - ۲۰:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۵:۵:۱۶
راه های بومی سازی استاندارد مدیریت پیشینه های الکترونیکی بررسی شد
دومين جلسه بررسي راه هاي بومي سازي استاندارد مديريت پيشينه هاي الكترونيكي(مورك) ‌درپژوهشكده اسناد سازمان و كتابخانه ملي برگزار شد .
دومين جلسه بررسي راه هاي بومي سازي استاندارد مديريت پيشينه هاي الكترونيكي(مورك) ‌درپژوهشكده اسناد سازمان و كتابخانه ملي برگزار شد .
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، اين نشست كه با حضور پژوهشگران پژوهشكده اسناد و كارشناسان كارگروه اسناد الكترونيك برگزار شد، استاندارد هاي مهم ديگر در حوزه آرشيو مطرح و مورد بررسي قرارگرفت.
هم چنين توجه به استفاده از استاندارد مورك براي آرشيو ملي ايران با توجه به نوع خاص مكاتبات اداري ايران و لزوم ترجمه و مقايسه 5 استاندارد مطرح در حوزه آرشيو از جمله مباحث مطرح شده در اين نشست تخصصي بود.