استفاده از شیفت شب برای دارندگان مدرک کارشناسی ارشد نیز میسر شد


تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۱۲/۲ - ۲۰:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۴:۴۵:۴۳
استفاده از شیفت شب برای دارندگان مدرک کارشناسی ارشد نیز میسر شد
پيش از اين حداقل مدرك براي استفاده از شيفت شب كتابخانه ملي، ارائه مدركي دال بر تحصيل در دوره دكتراي حرفه اي بود كه با مصوبه جديد، حداقل مدرك استفاده از شيفت شب كتابخانه ملي، كارشناسي ارشد تعيين شد. همچنين به منظور جا به جايي همكاران شيفت شب كتابخانه ملي و همچنين انجام امور نظافت تالارهاي مطالعه، مقرر شد ساعات ارائه خدمات شيفت شب كتابخانه ملي به همان روال سابق باقي بماند.
پيش از اين حداقل مدرك براي استفاده از شيفت شب كتابخانه ملي، ارائه مدركي دال بر تحصيل در دوره دكتراي حرفه اي بود كه با مصوبه جديد، حداقل مدرك استفاده از شيفت شب كتابخانه ملي، كارشناسي ارشد تعيين شد. همچنين به منظور جا به جايي همكاران شيفت شب كتابخانه ملي و همچنين انجام امور نظافت تالارهاي مطالعه، مقرر شد ساعات ارائه خدمات شيفت شب كتابخانه ملي به همان روال سابق باقي بماند.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، اخيرا برخي اعضاء استفاده كننده از خدمات شيفت شب كتابخانه ملي، تقاضاي عدم تعطيلي شيفت شب در زمان جا به جايي همكاران كتابخانه را داشتند كه پس از بررسي هاي كارشناسي در جلسات برگزار شده، اين امر فعلا منتفي شد. رسيدگي به امور ميزهاي تالار شيفت شب، نظافت تالارها، جا به جايي و تعويض شيفت كاري همكاران و آماده سازي منابع درخواستي اعضاء شيفت شب از جمله ادله ارائه شده براي برقراري دو زمان تعطيلي شيفت شب بوده است. گفتني است شيفت شب كتابخانه ملي به عنوان چهارمين كتابخانه شبانه روزي جهان از ساعت 22 تا 7 صبح روز بعد برقرار است و در دو زمان 21 تا 22 شب و 7 تا 8 صبح، تالار شيفت شب به دلايل پيش گفته، تعطيل است . همچنين در جلسه مذكور مقرر شد استفاده از خدمات آن منوط به داشتن حداقل مدرك كارشناسي ارشد و ارائه درخواست از طريق سايت سازمان اسناد و كتابخانه ملي به آدرس www.nlai.ir به روال سابق برقرار باشد.