پخش ویژه برنامه سازمان اسناد و کتابخانه ملی از رادیو کتاب


تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۶/۳۱ - ۲۰:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۴:۳:۲۲
پخش ویژه برنامه سازمان اسناد و کتابخانه ملی از رادیو کتاب
با همكاري روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي، از امروز ويژه برنامه اي در زمينه فعاليت هاي سازمان اسناد و كتابخانه ملي با عنوان "باغ ملي" از راديو كتاب پخش مي شود.
با همكاري روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي، از امروز ويژه برنامه اي در زمينه فعاليت هاي سازمان اسناد و كتابخانه ملي با عنوان "باغ ملي" از راديو كتاب پخش مي شود.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، اين برنامه همه روزه از ساعت 16 تا 17 از راديو كتاب، موج FM رديف 5/95 قابل دريافت است.
اضافه مي شود محتواي برنامه مذكور در زمينه فعاليت هاي جاري و توسعه اي سازمان اسناد و كتابخانه ملي است و شامل گزارش ها و مصاحبه هاي تخصصي در اين عرصه مي شود.