لوح تقدیر تقدیم شده به استاد سیدعبدالله انوار توسط رؤسای کتابخانه ملی


تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۸/۳۰ - ۲۰:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۳:۳۹:۴۱
 لوح تقدیر تقدیم شده به استاد سیدعبدالله انوار توسط رؤسای کتابخانه ملی
طي مراسمي كه روز 27 آبان در مركز همايش هاي كتابخانه ملي برگزار شد، از مقام علمي استاد سيد عبدالله انوار تجليل شد كه اخبار آن به صورت مفصل در بخش هاي خبري قبل درج شد. متن لوح تقدير ايشان كه به امضاء رؤساي سابق و دكتر صالحي رئيس فعلي سازمان اسناد و كتابخانه ملي رسيده است به شرح ذيل است:
طي مراسمي كه روز 27 آبان در مركز همايش هاي كتابخانه ملي برگزار شد، از مقام علمي استاد سيد عبدالله انوار تجليل شد كه اخبار آن به صورت مفصل در بخش هاي خبري قبل درج شد. متن لوح تقدير ايشان كه به امضاء رؤساي سابق و دكتر صالحي رئيس فعلي سازمان اسناد و كتابخانه ملي رسيده است به شرح ذيل است:

العلماء ورثه الانبياء

حكيم فرزانه حضرت استاد سيد عبدالله انوار
مايه سرافرازي و افتخار امضاكنندگان اين لوح، به عنوان مديران گذشته و حال كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران است كه قدردان يكي از استوانه هاي تنومند علم و حكمت ايراني – اسلامي در عصر حاضر باشند. تلاش هاي بي وقفه جنابعالي در بيش از شش دهه و مطالعات ژرف و ارزشمند شما در آفاق گسترده حكمت و تمدن اسلامي ، گنجينه اي كم نظير را در برابر ديدگان اهل علم و جويندگان معرفت نهاده است.
پيشرو بودن كتابخانه ملي در تدوين استانداردهاي علمي فهرست نگاري نسخه هاي خطي، مرهون دقت نظر و جهاد بي وقفه شما استاد گرامي در اين عرصه است. تلاشي كه ثمره آن ، پنجاه سال پيش و با انتشار نخستين جلد از فهرست نسخه هاي خطي كتابخانه ملي به منصه ظهور رسيد و امروز كماكان، چراغ راه اساتيد و دانشجويان است.
آن چه كه اين كارنامه علمي را پر فروغ و مشعشع مي سازد، نگرش گسترده و عالمانه اي است كه پرتو آن بر حوزه هاي گوناگون فرهنگ ايران و اسلام و تشيع تابيده است. تصحيح و تدوين متون گرانسنگ زبان پارسي و تاليف بخش هايي از لغت نامه دهخدا، شرح و تفسير آثار فلسفه اسلامي، خصوصا كتاب عديم النظير شفا از حجه الحق بوعلي سينا و اساس الاقتباس استاد البشر خواجه نصيرالدين طوسي، شرح و توضيح نگاشته هاي بزرگان شيعه، چون حضرت شيخ مرتضي انصاري و آخوند خراساني؛ در كنار تحقيقات گسترده در باره تاريخ شهرتهران و ترجمه هاي متون علمي و رياضي تمدن مغرب زمين ؛ گوشه هايي از اين كارنامه درخشان و ستودني است.
از خداوند منان ، سلامتي و بقاي عمر باعزت آن استاد فرهيخته را خواستاريم و رجاي واثق داريم كه آثار علمي شما ، گنجينه اي بي بديل براي آيندگان ايران عزيز خواهد بود.

محمد رجبي
سيد محمد خاتمي
سيد محمد كاظم موسوي بجنوردي
علي اكبر اشعري 
سيد رضا صالحي