نشست های تخصصی روزهای یکشنبه و دوشنبه اندیشگاه کتابخانه ملی اعلام شد


تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۹/۲۲ - ۲۰:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۳:۳۱:۱۱
نشست های تخصصی روزهای یکشنبه و دوشنبه اندیشگاه کتابخانه ملی اعلام شد
بنا بر گزارش واصله از انديشگاه فرهنگي كتابخانه ملي روزيكشنبه 23 آذر 1393 دو نشست و روز دو شنبه يك نشست تخصصي در انديشگاه فرهنگي كتابخانه ملي برگزار مي شود.
بنا بر گزارش واصله از انديشگاه فرهنگي كتابخانه ملي روزيكشنبه 23 آذر 1393 دو نشست و روز دو شنبه يك نشست تخصصي در انديشگاه فرهنگي كتابخانه ملي برگزار مي شود.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، روز يكشنبه 23 آذر 1393 از ساعت 14 دومين كارگاه " شناخت شعر معاصر از مشروطيت تا امروز " با تدريس آقاي سهيل محمودي و سپس از ساعت 16:30 هفتمين كلاس " فلسفه اخلاق " با تدريس آقاي دكتر انشاالله رحمتي برگزار مي شود. همچنين روز دوشنبه نيز از ساعت 14:30 هشتمين نشست " ايران پيش از اسلام " با سخنراني استاد اكبر ثبوتبرگزار مي شود.
خاطرنشان مي شود شركت در نشست هاي فوق الذكر نيازمند ثبت نام پيشين است.
تغييرات احتمالي در برنامه هاي انديشگاه متعاقبا اعلام مي شود.