هفت عنوان کتاب جدید از سوی انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی منتشر شد


تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۱۰/۷ - ۲۰:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۳:۲۵:۴۳
هفت عنوان کتاب جدید از سوی انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی منتشر شد
همزمان با روز پژوهش ، هفت عنوان كتاب تخصصي در حيطه اسناد، تاريخ و كتابداري و دو عنوان نشريه در حوزه كتابداري و اسناد در سازمان اسناد و كتابخانه ملي منتشر شد.
همزمان با روز پژوهش ، هفت عنوان كتاب تخصصي در حيطه اسناد، تاريخ و كتابداري و دو عنوان نشريه در حوزه كتابداري و اسناد در سازمان اسناد و كتابخانه ملي منتشر شد.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، "فهرست نسخه هاي خطي كتابخانه سيد محمد حسين خبره فرشچي" ( در كتابخانه ملي ) به كوشش علي صادق زاده وايقان، "استانداردهاي كتابخانه هاي ديجيتالي" ( جلد اول ) تاليف ميترا صميعي، " مكتب هنري شيراز در نسخ خطي ايران" تاليف حبيب الله عظيمي، چهار جلد از مجموعه تاريخ شفاهي و تصويري ايران معاصر با عناوين: " حكمت و سياست" ، " فرماندهي و نافرماني" ، " آيندگان و روندگان" و " اقتصاد و امنيت" به كوشش حسين دهباشي ، فصلنامه كتاب شماره 99 و فصلنامه گنجينه اسناد شماره 95 از جمله كتاب ها و نشرياتي هستند كه در آذر ماه سال 93 توسط انتشارات سازمان اسناد و كتابخانه ملي به چاپ رسيده اند . لازم به توضيح است سازمان اسناد و كتابخانه ملي در راستاي اهداف و وظايف خود و به منظور احياي آثار مكتوب و غير مكتوب، انتشار آثار علمي و آموزشي پژوهشگران در حوزه كتاب و كتابداري، اسناد و آرشيو و اطلاع رساني را يكي از فعاليت هاي اصلي خود مي داند و براين اساس تاكنون عناوين متعددي كتاب و نشريه منتشر كرده است.
علاقه مندان براي تهيه اين آثار مي توانند از طريق پورتال سازمان اسناد و كتابخانه ملي به آدرس nlai.ir با اداره انتشارات سازمان اسناد و كتابخانه ملي تماس بگيرند.