افتتاح دفتر برنامه تاریخ شفاهی و تصویری ایران در ساختمان آرشیو ملی


تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۱۰/۱۲ - ۲۰:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۳:۲۲:۱۳
افتتاح دفتر برنامه تاریخ شفاهی و تصویری ایران در ساختمان آرشیو ملی
با حضور دكتر سيدرضا صالحي، رئيس سازمان اسناد و كتابخنه ملي، دفتر برنامه تاريخ شفاهي و تصويري ايران افتتاح شد.
با حضور دكتر سيدرضا صالحي، رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي، دفتر برنامه تاريخ شفاهي و تصويري ايران افتتاح شد.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، در اين دفتر اسناد، مصاحبه هاي مربوط به اشخاص تأثيرگذار تاريخ ايران كه مربوط به دو دهه گذشته است و همچنين بيش از 600 مصاحبه با رجال مهم عصر پهلوي دوم نگهداري و اطلاع رساني مي شود.
علاقه مندان و پژوهشگران مي توانند براي استفاده از اين گنجينه تاريخ شفاهي كشور به ساختمان آرشيو ملي ايران مراجعه كنند.
شايان ذكر است اخيرا، طي يك مراسم از چهارجلد مصاحبه با دست اندركاران و رجال عصر پهلوي دوم رونمايي شد.
اين كار ارزشمند به كوشش حسين دهباشي، مشاور رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي و مسئول دفتر برنامه تاريخ شفاهي و تصويري ايران صورت پذيرفت و در آن از حدود 60 نفر از اشخاص مهم و تصميم سازان عصر پهلوي دوم در زمينه هاي گوناگون نظامي، فرهنگي، اقتصادي، امنيتي و نظاير آن مصاحبه عمقي به عمل آمد.
اضافه مي شود اين پروژه مهم در مدت 13 سال به انجام رسيد و بقيه كتاب هاي مصاحبه آن نيز براي استفاده پژوهشگران به زودي توسط انتشارات سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران وارد بازار نشر مي شود.
سازمان اسناد و كتابخانه ملي به منظور حفظ و پاسداري از حقايق مهم تاريخي ايران، مصاحبه با افراد گوناگون در عرصه هاي مهم كشور را در دستور كار خود قرار داده است.