انتقال مرحله اول اسناد مرکز پژوهش و اسناد نهاد ریاست جمهوری به آرشیو ملی


تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۱۲/۱۹ - ۲۰:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۲:۵۹:۲
انتقال مرحله اول اسناد مرکز پژوهش و اسناد نهاد ریاست جمهوری به آرشیو ملی
انتقال مرحله اول اسناد مركز پژوهش و اسناد نهاد رياست جمهوري به سازمان پايان پذيرفت.
انتقال مرحله اول اسناد مركز پژوهش و اسناد نهاد رياست جمهوري به سازمان پايان پذيرفت.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران؛ با عنايت به مصوبه شوراي عالي اداري و پيگيري ها و اقدامات صورت گرفته از سوي معاونت اسناد، انتقال مرحله اول اسناد مركز پژوهش واسناد نهاد رياست جمهوري به سازمان اسناد و كتابخانه ملي پايان پذيرفت .اين اسناد كه اكثرا آسيب ديده و فاقد فهرست بود، بارگيري و تحويل مخازن اداره كل شناسايي و فراهم آوري اسناد ملي شد.
موضوعات اين اسناد شامل؛ اسناد اصلاحات ارضي در مناطق مختلف كشور، اسناد وزارت دربار پهلوي دوم در دوره امير اسدالله اعلم ، اسناد كميسيون اجتماعي وزارت دربار پهلوي دوم به رياست محمد باهري، اسناد تعرفه هاي گمركي در دوره هاي مختلف، اسناد استخدامي نخست وزيري و وزارت دربار پهلوي دوم وگزارش هاي پژوهش هاي دوره رياست جمهوري آيت الله هاشمي رفسنجاني و جحت الاسلام خاتمي است.
لازم به ياد آوري است ،تحويل مابقي اسناد موجود در مركز پژوهش و اسناد نهاد رياست جمهوري با توجه  به توافق صورت گرفته در مراحل بعدي انجام خواهد شد.