طی احکام جداگانه ای از سوی صالحی امیری صورت گرفت: انتصاب دو مدیرکل جدید معاونت اسناد


تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ - ۲۰:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۲:۵۸:۱۴
طی احکام جداگانه ای از سوی صالحی امیری صورت گرفت: انتصاب دو مدیرکل جدید معاونت اسناد
طي احكام جداگانه اي از سوي سيدرضا صالحي اميري، رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي، دو مديركل جديد در معاونت اسناد ملي منصوب شدند.
طي احكام جداگانه اي از سوي سيدرضا صالحي اميري، رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي، دو مديركل جديد در معاونت اسناد ملي منصوب شدند.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، بر اساس احكام صادرشده، عباس فاتحي به عنوان مديركل "اطلاع رساني و ارتباطات اسناد ملي" و سيد محسن آموزگار نيز به عنوان "مديركل "شناسايي و فراهم آوري اسناد ملي" منصوب شدند.
گفتني است پيش از اين، بهناز زرين كلكي به عنوان مديركل اطلاع رساني و ارتباطات اسناد ملي و محسن آموزگار نيز به صورت ."سرپرست" در اداره كل شناسايي و فراهم آوري اسناد ملي، عهده دار مسئوليت بودند