معرفی مدیریت مرکز اسناد و کتابخانه ملی استان سیستان و بلوچستان


مدیریت اسناد و کتابخانه ملی سیستان و بلوچستان در 30 خردادماه 1372 با امضاء موافقت نامه ای میان سازمان اسناد ملی ایران و استانداری سیستان و بلوچستان افتتاح گردید. ساختمان کنونی این مدیریت در زمینی به مساحت 1983 مترمربع و زیربنای 2148 مترمربع در سه طبقه ساخته شده است. مرکز اسناد و کتابخانه ملی سیستان و بلوچستان با توجه به قابلیت ها و امکاناتی که در اختیار دارد هم اکنون در زمره نهادهای فرهنگی تأثیرگذار استان سیستان و بلوچستان است. کتابخانه تخصصی ایرانشناسی موقوفه استاد ایرج افشار سیستانی، گنجینه اهدایی شادروان سیاوش پرواز، اختصاص مکان ویژه برای محققینی که از اسناد بهره می گیرند، امکان استفاده از تالار رقومی بخشی از ظرفیت ها و توانمندی های مدیریت اسناد و کتابخانه ملی استان را تشکیل می دهد.


        ماموریت ها و وظایف

 

  • شناسایی؛ بررسی و ارزشیابی اوراق و پرونده های راکد دستگاه های دولتی استان.
  • جمع آوری و حفظ اسناد واجد ارزش نگهداری و تنظیم و طبقه بندی آن ها برای استفاده عموم .
  • تدوین استانداردهای لازم در زمینه فهرست نویسی، نمایه سازی و فراهم آوردن زمینه ایجاد شبکه اسنادی و کتابخانه ای کشور.
  • شناسایی و گردآوری اسناد شخصی، نسخ خطی و کتب چاپ سنگی.
  • تلاش برای رقمی کردن اسناد.
  • تاریخ شفاهی؛ مصاحبه با چهره های آگاه و برجسته استان.