برگزاری همایش مجازی یکصد سال بعد از کودتای ۱۲۹۹


تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۹/۱۷ - ۱۱:۲۹:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰/۹/۱۷ - ۱۱:۳۴:۵۴
برگزاری همایش مجازی یکصد سال بعد از کودتای ۱۲۹۹

پژوهشکده اسناد

برگزار می‌کند

همایش مجازی: یکصدسال بعد از کودتا (1299ش)

کودتای اسفند 1299 از وقایع مهم تاریخ معاصر ایران بوده که به پایان یک سلسله و روی کار آمدن حکومتی دیگر انجامید. این واقعه تاریخی به‌دلیل اهمیت آن و تاثیری که در یک برهه مهم از تاریخ معاصر ایران بر تمام ابعاد زندگی سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی مردم ایران گذاشت قابل بررسی و نشانه‌گذاری‌های بیشتر است.

همایشی که به این بهانه در پایان یک قرن از گذشت این واقعه تاریخی ترتیب داده می‌شود بر آن است که از زوایای مختلف به این مهم بپردازد.

زمان برگزاری این همایش مجازی اسفند 1400 خواهد بود.

محورهای همایش:

  • زمینه‌های داخلی وقوع کودتا: (سیاسی – اجتماعی- فرهنگی- اقتصادی)

  • زمینه‌های خارجی وقوع کودتا

  • عوامل داخلی(پیدا و پنهان) وقوع کودتا

  • کنش‌ها و واکنش‌های(داخلی و خارجی) دربرابر کودتا

  • اثرات کودتا بر تحولات سیاسی و زیست اجتماعی ایران

  • نقش مطبوعات در وقوع و برخورد با کودتا

  • نقش اشخاص(رجال سیاسی ، فرهنگی، وو) در وقوع و برخورد با کودتا

 

 


ارزشیابی مجدد و بازانتقال، ابزارهایی برای مدیریت بهینه منابع آرشیوی


تاریخ انتشار: ۷۸۱/۱/-۵۸۱ - ۹:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰/۸/۱۷ - ۹:۳۲:۵
ارزشیابی مجدد و بازانتقال، ابزارهایی برای مدیریت بهینه منابع آرشیوی

ارزشیابی مجدد و بازانتقال یک شیوه آرشیوی علمی، مورد پذیرش و درحال اجرا در انواع مؤسسات آرشیوی دولتی، خصوصی، دانشگاهی و غیره در سطح جهانی است. با توجه به اهمیت این شیوه در مدیریت منابع آرشیوی و عدم وجود خط مشی مربوطه و آشنایی با آن در آرشیو ملی ایران و لزوم پرداختن به این مهم، نشست «ارزشیابی مجدد و بازانتقال، ابزارهایی برای مدیریت بهینه منابع آرشیوی» در تاریخ 30 شهریور توسط پژوهشکده اسناد معاونت پژوهش و منابع دیجیتال برگزار گردید. در این نشست جمعی از پژوهشگران حوزه آرشیو، اسناد تاریخی و تاریخ حضور به هم رساندند و سخنران محبوبه سادات بیدگلی، کارشناس پژوهشگر این پژوهشکده به معرفی تئوری ارزشیابی مجدد و بازانتقال منابع آرشیوی پرداخت.
با توجه به آنکه نقطه آغاز فرایند فراهم آوری منابع آرشیوی ازطریق ارزشیابی است، سخنران در این نشست ابتدا به تعریف ارزشیابی از دیدگاه آرشیوی پرداخت. پس از آن، مقوله ارزشیابی مجدد و بازانتقال با توجه به تعاریف آنها در واژه نامه های آرشیوی معرفی و تعریف گردیدند. ارزشیابی مجدد از دو دیدگاه آرشیو و مدیریت اسناد بدین شکل معرفی گرد:
1.    (آرشیو) «فرایند تشخیص منابعی که دیگر ارزش نگهداری در آرشیو را ندارند و کاندیدای باز انتقال از آرشیو هستند.»
2. (مدیریت اسناد) «فرایند بررسی منابع برای بازنگری در ارزش نگهداری آنها»
همچنین فرایند بازانتقال به عنوان یکی از پیامدها و نتایج ارزشیابی مجدد به شرح زیر تعریف شد:
«بازانتقال فرایندی است که طی آن آرشیو، موزه یا کتابخانه، منابع دریافت‌شدة خود را برای همیشه از موجودی خود جدا می‌کند.»
به طور کلی در ادبیات آرشیوی، توجه به ارزشیابی مجدد و معرفی آن از آغاز دهه 1980 میلادی رخ نمود. تا پیش از آن در ادبیات آرشیوی، آثار منتشرشده ای در این باره وجود ندارد و اگر هم مؤسسات آرشیوی از این شیوه استفاده می کرده اند، گزارشی از آن منتشر نمی شد.
اولین بار لئونارد راپورت در مقاله «نه به مقررات اجدادی: ارزشیابی مجدد منابع آرشیوی» در سال 1981 به معرفی تئوری ارزشیابی مجدد پرداخت. وی مشکل بزرگ آرشیوها را رو به رویی آنها با حجم عظیمی از مواد و منابعی دانست که به درستی فراهم آوری نشده اند یا ارزش آنها در طول زمان کاهش یافته است. از نظر وی حتی اگر ارزشیابان در گذشته منابع را مطابق با استانداردهای روز به درستی ارزشیابی کرده اند، اما بر مبنای استانداردهای امروزی دیگر شایسته نگهداری نیستند، نباید نگه داشته شوند.
راپورت دلایل فراهم آوری و انباشتگی مواد فاقد ارزش نگهداری در آرشیو را به شرح زیر می داند:
1.تأکید بیش از حد آرشیوداران  بر فراهم‌آوری اسناد بر اساس ارزش استنادی آنها.
2.  مصلحت اندیشی به دلیل حفظ ارتباط با اهداگران، فشار از جانب ایجادکنندگان اسناد،  نبود قوانین حمایتگر
3.  امید به دریافت مواد بارزش تر در آینده
4.  حساسیت نسبت به بازنگری در تصمیمات خود
5.  ازدست دادن  دائمی فضای مخازن در میان مؤسسه و دپارتمان مورد نظر
6.  اطلاع عموم از وجود مواد آرشیوی در مخزن
7. به خطر افتادن اعتبار مؤسسة آرشیوی در صورت حذف منابع
در ادامه، سخنران به یکی از دیدگاه های مخالف ارزشیابی مجدد در مقابل دیدگاه راپورت اشاره کرد. کارن بندیکت به عنوان یکی از منتقدین این شیوه در سال 1984 در مقاله ای با عنوان «دعوت به آتش سوزی: ارزشیابی مجدد و بازانتقال اسناد به عنوان ابزارهای مدیریت مجموعه در آرشیو- پاسخی به لئونارد راپورت» در مجله امریکن آرکایویست، نظرات راپورت را به چالش کشید. وی موافق بود که آرشیوداران منابعی را که از اول نباید دریافت می کرده اند، در میان منابع خود دریافت کرده اند، اما با استفاده از ارزشیابی مجدد به عنوان ابزار مدیریت مجموعه و وسیله ای برای پرداختن به حجم فراوان اسناد نگهداری شده توسط آرشیو باشد، مخالف بود.
سخنران به این موضوع اشاره کرد که به رغم مخالفت ها با ارزشیابی مجدد، این شیوه آرشیوی در میان مؤسسات آرشیوی در جهان پذیرفته شده و در حال اجراست. در این راستا انجمن آرشیوداران آمریکا در سال 2012 گایدلاین (دستورالعمل) ارزشیابی مجدد و بازانتقال اسناد را برای هماهنگ سازی این شیوه و ایجاد چارچوبی یکپارچه برای اجرای آن منتشر کرد که در سال 2017 مورد تجدید نظر قرار گرفت. این دستورالعمل توسط سخنران ترجمه شده و با اعمال بومی سازی به کمک متخصصان آرشیو و ارزشیابی، می‌تواند مورد استفاده آرشیو ملی ایران قرار گیرد.
سخنران در ادامه، فرایند گام‌به‌گام ارزشیابی مجدد و بازانتقال را به صورت اجمالی معرفی کرد که شامل مراحل 1. استدلال. 2. آماده سازی و 3. فرایند ارزشیابی مجدد است. برخی نکات مهم مورد تأکید در این مراحل نیز توسط سخنران مورد اشاره قرار گرفت.
سپس گزینه های احتمالی پس از این فرایند که شامل 1. بازگرداندن به مؤسسه منشأ یا اهداکننده، 2. انتقال به مؤسسات دیگر، 3. فروش و 4. امحا هستند، معرفی شد و شرایط هرکدام معرفی گردید.
با توجه به اهمیت مستندسازی برای حفظ استانداردهای اخلاقی و حرفه‌ای، آرشیو ملی ایران در صورت اتخاذ خط مشی ارزشیابی مجدد و بازانتقال و اجرای آن در سازمان، باید به این نکته نیز اهتمام جدی داشته باشد.
در پایان سخنران به این نکته اشاره کرد که پس از انجام فرایند ارزشیابی مجدد و بازانتقال منابع، باید کل فرایند مورد ارزیابی قرار گیرد؛ اهداف و نتایج به دست آمده کمّی شده و گزارش داده شود؛ کشفیات و نتایج غیرمنتظره، شرایط، محدودیت ها، موانع انجام کار و مسائل و نگرانی‌های پیش بینی نشده در این فرایند نیز به طور کامل می‌بایست مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
امید است برگزاری این نشست موجب اهتمام و توجه متخصصان و کارشناسان حوزه آرشیو، مدیریت اسناد و ارزشیابی با مقوله ارزشیابی مجدد و بازانتقال گردیده باشد. در این راستا لازم است مدیران و متخصصان حوزه ارزشیابی سازمان با شیوه های علمی و به روز آرشیوی در سطح جهانی همگام و هماهنگ شده و با ایجاد خط مشی ارزشیابی مجدد و بازانتقال در آرشیو ملی ایران و اجرای آن، در جهت مدیریت بهینه منابع، آزادسازی فضای مخازن و صرفه جویی و کنترل هزینه های حفاظت و نگهداری گام بردارند.

                                    محبوبه سادات بیدگلی
کارشناس پژوهشگر
گروه تحقیقات آرشیوی و تدوین استانداردها
پژوهشکده اسناد

 


ارزشیابی مجدد و بازانتقال، ابزارهایی برای مدیریت بهینه منابع آرشیوی


تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۸/۱۷ - ۹:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰/۸/۱۷ - ۹:۳۱:۳۶
ارزشیابی مجدد و بازانتقال، ابزارهایی برای مدیریت بهینه منابع آرشیوی

ارزشیابی مجدد و بازانتقال یک شیوه آرشیوی علمی، مورد پذیرش و درحال اجرا در انواع مؤسسات آرشیوی دولتی، خصوصی، دانشگاهی و غیره در سطح جهانی است. با توجه به اهمیت این شیوه در مدیریت منابع آرشیوی و عدم وجود خط مشی مربوطه و آشنایی با آن در آرشیو ملی ایران و لزوم پرداختن به این مهم، نشست «ارزشیابی مجدد و بازانتقال، ابزارهایی برای مدیریت بهینه منابع آرشیوی» در تاریخ 30 شهریور توسط پژوهشکده اسناد معاونت پژوهش و منابع دیجیتال برگزار گردید. در این نشست جمعی از پژوهشگران حوزه آرشیو، اسناد تاریخی و تاریخ حضور به هم رساندند و سخنران محبوبه سادات بیدگلی، کارشناس پژوهشگر این پژوهشکده به معرفی تئوری ارزشیابی مجدد و بازانتقال منابع آرشیوی پرداخت.
با توجه به آنکه نقطه آغاز فرایند فراهم آوری منابع آرشیوی ازطریق ارزشیابی است، سخنران در این نشست ابتدا به تعریف ارزشیابی از دیدگاه آرشیوی پرداخت. پس از آن، مقوله ارزشیابی مجدد و بازانتقال با توجه به تعاریف آنها در واژه نامه های آرشیوی معرفی و تعریف گردیدند. ارزشیابی مجدد از دو دیدگاه آرشیو و مدیریت اسناد بدین شکل معرفی گرد:
1.    (آرشیو) «فرایند تشخیص منابعی که دیگر ارزش نگهداری در آرشیو را ندارند و کاندیدای باز انتقال از آرشیو هستند.»
2. (مدیریت اسناد) «فرایند بررسی منابع برای بازنگری در ارزش نگهداری آنها»
همچنین فرایند بازانتقال به عنوان یکی از پیامدها و نتایج ارزشیابی مجدد به شرح زیر تعریف شد:
«بازانتقال فرایندی است که طی آن آرشیو، موزه یا کتابخانه، منابع دریافت‌شدة خود را برای همیشه از موجودی خود جدا می‌کند.»
به طور کلی در ادبیات آرشیوی، توجه به ارزشیابی مجدد و معرفی آن از آغاز دهه 1980 میلادی رخ نمود. تا پیش از آن در ادبیات آرشیوی، آثار منتشرشده ای در این باره وجود ندارد و اگر هم مؤسسات آرشیوی از این شیوه استفاده می کرده اند، گزارشی از آن منتشر نمی شد.
اولین بار لئونارد راپورت در مقاله «نه به مقررات اجدادی: ارزشیابی مجدد منابع آرشیوی» در سال 1981 به معرفی تئوری ارزشیابی مجدد پرداخت. وی مشکل بزرگ آرشیوها را رو به رویی آنها با حجم عظیمی از مواد و منابعی دانست که به درستی فراهم آوری نشده اند یا ارزش آنها در طول زمان کاهش یافته است. از نظر وی حتی اگر ارزشیابان در گذشته منابع را مطابق با استانداردهای روز به درستی ارزشیابی کرده اند، اما بر مبنای استانداردهای امروزی دیگر شایسته نگهداری نیستند، نباید نگه داشته شوند.
راپورت دلایل فراهم آوری و انباشتگی مواد فاقد ارزش نگهداری در آرشیو را به شرح زیر می داند:
1.تأکید بیش از حد آرشیوداران  بر فراهم‌آوری اسناد بر اساس ارزش استنادی آنها.
2.  مصلحت اندیشی به دلیل حفظ ارتباط با اهداگران، فشار از جانب ایجادکنندگان اسناد،  نبود قوانین حمایتگر
3.  امید به دریافت مواد بارزش تر در آینده
4.  حساسیت نسبت به بازنگری در تصمیمات خود
5.  ازدست دادن  دائمی فضای مخازن در میان مؤسسه و دپارتمان مورد نظر
6.  اطلاع عموم از وجود مواد آرشیوی در مخزن
7. به خطر افتادن اعتبار مؤسسة آرشیوی در صورت حذف منابع
در ادامه، سخنران به یکی از دیدگاه های مخالف ارزشیابی مجدد در مقابل دیدگاه راپورت اشاره کرد. کارن بندیکت به عنوان یکی از منتقدین این شیوه در سال 1984 در مقاله ای با عنوان «دعوت به آتش سوزی: ارزشیابی مجدد و بازانتقال اسناد به عنوان ابزارهای مدیریت مجموعه در آرشیو- پاسخی به لئونارد راپورت» در مجله امریکن آرکایویست، نظرات راپورت را به چالش کشید. وی موافق بود که آرشیوداران منابعی را که از اول نباید دریافت می کرده اند، در میان منابع خود دریافت کرده اند، اما با استفاده از ارزشیابی مجدد به عنوان ابزار مدیریت مجموعه و وسیله ای برای پرداختن به حجم فراوان اسناد نگهداری شده توسط آرشیو باشد، مخالف بود.
سخنران به این موضوع اشاره کرد که به رغم مخالفت ها با ارزشیابی مجدد، این شیوه آرشیوی در میان مؤسسات آرشیوی در جهان پذیرفته شده و در حال اجراست. در این راستا انجمن آرشیوداران آمریکا در سال 2012 گایدلاین (دستورالعمل) ارزشیابی مجدد و بازانتقال اسناد را برای هماهنگ سازی این شیوه و ایجاد چارچوبی یکپارچه برای اجرای آن منتشر کرد که در سال 2017 مورد تجدید نظر قرار گرفت. این دستورالعمل توسط سخنران ترجمه شده و با اعمال بومی سازی به کمک متخصصان آرشیو و ارزشیابی، می‌تواند مورد استفاده آرشیو ملی ایران قرار گیرد.
سخنران در ادامه، فرایند گام‌به‌گام ارزشیابی مجدد و بازانتقال را به صورت اجمالی معرفی کرد که شامل مراحل 1. استدلال. 2. آماده سازی و 3. فرایند ارزشیابی مجدد است. برخی نکات مهم مورد تأکید در این مراحل نیز توسط سخنران مورد اشاره قرار گرفت.
سپس گزینه های احتمالی پس از این فرایند که شامل 1. بازگرداندن به مؤسسه منشأ یا اهداکننده، 2. انتقال به مؤسسات دیگر، 3. فروش و 4. امحا هستند، معرفی شد و شرایط هرکدام معرفی گردید.
با توجه به اهمیت مستندسازی برای حفظ استانداردهای اخلاقی و حرفه‌ای، آرشیو ملی ایران در صورت اتخاذ خط مشی ارزشیابی مجدد و بازانتقال و اجرای آن در سازمان، باید به این نکته نیز اهتمام جدی داشته باشد.
در پایان سخنران به این نکته اشاره کرد که پس از انجام فرایند ارزشیابی مجدد و بازانتقال منابع، باید کل فرایند مورد ارزیابی قرار گیرد؛ اهداف و نتایج به دست آمده کمّی شده و گزارش داده شود؛ کشفیات و نتایج غیرمنتظره، شرایط، محدودیت ها، موانع انجام کار و مسائل و نگرانی‌های پیش بینی نشده در این فرایند نیز به طور کامل می‌بایست مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
امید است برگزاری این نشست موجب اهتمام و توجه متخصصان و کارشناسان حوزه آرشیو، مدیریت اسناد و ارزشیابی با مقوله ارزشیابی مجدد و بازانتقال گردیده باشد. در این راستا لازم است مدیران و متخصصان حوزه ارزشیابی سازمان با شیوه های علمی و به روز آرشیوی در سطح جهانی همگام و هماهنگ شده و با ایجاد خط مشی ارزشیابی مجدد و بازانتقال در آرشیو ملی ایران و اجرای آن، در جهت مدیریت بهینه منابع، آزادسازی فضای مخازن و صرفه جویی و کنترل هزینه های حفاظت و نگهداری گام بردارند.

                                    محبوبه سادات بیدگلی
کارشناس پژوهشگر
گروه تحقیقات آرشیوی و تدوین استانداردها
پژوهشکده اسناد

 

 


سومین همایش ملی تاریخ شفاهی دفاع مقدس


تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۴/۹ - ۹:۳۵:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰/۴/۹ - ۹:۴۹:۱۴
سومین همایش ملی تاریخ شفاهی دفاع مقدس

سازمان اسناد و مدارک دفاع مقدس و پژوهشکده اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران با همکاری نهادهای پژوهشی ، دانشگاهی ، نظامی و سایر مراکز و موسسات، سومین همایش ملی تاریخ شفاهی دفاع مقدس را به صورت مجازی در تاریخ 1400/09/26 برگزار می نماید.


برگزاری همایش بین‌المللی "تاریخ اجتماعی بیماری‌های همه‌گیر در تاریخ معاصر ایران"


تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ - ۱۱:۵۹:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰/۱/۱۵ - ۱۱:۲۰:۱۷
برگزاری همایش بین‌المللی

پژوهشکده سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد، همایش بین‌المللی "تاریخ اجتماعی بیماری‌های همه‌گیر در تاریخ معاصر ایران" را به شکل مجازی برگزار کند. این همایش فرصتی است تا مباحثی درباب زندگی روزانه گذشتگان در روزگار بیماری‌های سهمگین و ناگوار همه‌گیر گشوده شود. مردمی که چون با بیماری‌هایی مهلک روبرو می‌شدند، در آوردگاهی گاه ناشناخته، از همه داشته‌های مادی و معنوی خود برای غلبه بر پیامدهای این بیماری‌ها بهره می‌جستند تا همچنان زندگی را تداوم بخشند. اگرچه این جریان گاه سبب دگرگونی روند زندگی روزانه شده تا زندگی در بحران و ناملایمات ادامه پیدا کند.

در این همایش می‌کوشیم از منظر زندگی روزانه موقعیت بیماری‌های واگیر در تاریخ معاصر را بکاویم و آگاهانه‌ از اندوخته‌ها و تجربه‌های زیسته‌ی پیشینیان در شرایط بحران‌های ناشی از بیماری‌های همه‌گیر بهره بگیریم.

مقالات این همایش دارای رتبه ISC بوده و در سامانه Ricest نیز نمایه خواهد شد.پژوهشگران علاقه‌مند به تحقیق در حوزه‌ی تاریخ اجتماعی می‌توانندیافته‌های پژوهشی خود پیرامون محورهای سمینار را به آدرس تعیین شده در پوستر ارسال کنند.

اطلاعات بیشتر 

 

 


گزارش چهلمین اجلاس مدیران دبیرخانه‌های نظام اداری کشور


تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ - ۹:۳۷:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ - ۱۰:۲۳:۲۷
گزارش چهلمین اجلاس مدیران دبیرخانه‌های نظام اداری کشور

با عنایت به آنکه دبيرخانه‌ها كانون مكاتبات و اطلاعات دستگاه‌ها در نظام اداري كشور به شمار مي‌آيند، تعامل و همكاري مسئولان دبيرخانه‌ها و دست‌اندركاران راهبردي اسناد كمك شاياني به روان‌سازي مكاتبات، تسهيل تعاملات فراسازماني، پاسخگويي مناسب، انتقال تجربه‌ها و رفع نيازهاي سريع و به هنگام اطلاعاتي وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و در نهايت هدايت اسناد دستگاه‌ها به سازمان اسناد و تشكيل گنجينه عظيم آرشيوي مي‌كند. .از این رو بود که چند سال پیش اجلاس مديران دبيرخانه‌هاي نظام اداري كشور شکل گرفت. اين اجلاس متشكل از مسئولان دبيرخانه‌ها، مراكز اسناد و بعضاً مسئولان فناوري اطلاعات قواي سه‌گانه، وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها بود که با شعار «به سوي دبيرخانه هوشمند همراه» و به منظور تحقق دولت الكترونيكي در بخش مديريت مكاتبات و اسناد تشكيل شد و تا پایان سال 1393 موفق شده است که 39 نشست (فصلي) مجمع عمومي در وزارتخانه‌ها، نهادها و سازمان‌هاي مختلف با حضور دست‌اندركاران به نحو مطلوب و شايسته برگزار کند. در واقع اين اجلاس توانسته است نقش موثري در تعالي و بهبود عملكرد دبيرخانه و اسناد دستگاه‌ها ايفا نمايد. با توجه به اهمیت این اجلاس در برنامه‌های راهبردی معاونت اسناد اینجانب در جلسات اجلاس شرکت جسته و پس از چندی به عضویت هیئت رئیسه درآمدم.
در پایان سال 1393 و با کسب اجازه از محضر جناب آقاي دكتر صالحي اميري رياست محترم سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران مقرر گردید، میزبانی چهلمین اجلاس را سازمان متبوع بر عهده گیرد. از سوی دیگر با توجه به آن که مراسم روز اسناد ملی امسال به بزرگداشت این روز اختصاص یافته بود، مقدمات برگزاری همايش دولت الکترونیک و مديريت اسناد الکترونیکی مقارن با این اجلاس از سال گذشته فراهم شد. 
همزمان و با دعوت اعضای هیئت رئیسه از آقاي بهمن‌آبادی مقدمات برگزاری نمایشگاه اتوماسیون‌های اداری نیز فراهم شد.
نهایتاً در روز چهارشنبه 30 اردیبهشت سال 1394 ساختمان آرشیو ملی شاهد برگزاری سه رویداد همزمان بود.


مراسم چهلمین اجلاس مدیران دبیرخانه‌های نظام اداری کشور
چهلمين اجلاس مديران دبيرخانه‌هاي نظام اداري كشور با شعار"به سوی نظام اداری یکپارچه، هوشمند و همراه" کار خود را شروع کرد.
 

در ابتداي اين نشست غلامرضا عزيزي، رئيس پژوهشكده اسناد سازمان اسناد و كتابخانه ملي و دبیر همایش ضمن خوشامدگويي به مهمانان گفت: اجلاس چهلم شعار "به سوی نظام اداری یکپارچه، هوشمند و همراه" را برگزيده است. اجلاس در ابتدا كار خود را با 40 عضو شروع كرد اما هم اكنون بيش از 150 عضو دارد. 
رئيس پژوهشكده اسناد ضمن تشريح برنامه هاي اجلاس چهلم ادامه داد: شعار ما در ابتدا استفاده از دبیرخانه الکترونیکی بود اما امروز به حول و قوه الهی به سوی نظام اداری یکپارچه، هوشمند و همراه گام برداشته‌ايم.
 

عزيزي در بخش ديگري از صحبت هايش گفت: كار ديگري كه ما در اين زمينه انجام داديم توليد استانداردهاي ملي بود كه تلاش كرديم اين حوزه را نيز فعال كنيم و به استانداردهايي هم رسيديم. از ديگر فعاليت‌هايي كه تاكنون انجام شده، انتشار چهار جلد كتاب در زمينه دبیرخانه الکترونیکی است.
در ادامه اين نشست صالحي اميري، رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي طي سخناني ضمن تشکر از آقایان دكتر بانك و دكترمعظم زاده تشكر به دلیل همراهی و مساعدت از ابتداي كار بدون تشريفات و ملاحظات جاري با ایشان، افزود : هنوز اراده ملي براي ساماندهي اسناد شكل نگرفته است. آنچه امروز هست شايسته نظام اسلامي نيست و دليل عمده و اصلي آن عدم آگاهي و عدم آشنايي با اين حوزه است. در نظام اداري؛ ما ارزش دبيرخانه را نمي‌دانيم و اين ظلم است. بدون دبيرخانه نمي‌توان شاهد پيشرفت بود. در اينجا عزيراني در حال كار كردن هستند كه ديده نمي‌شوند. اين ظلم فاحشي است. پيام اين اجلاس اين است عزيراني كه در دبيرخانه‌ها كار مي‌كنند ديده شوند.
 

صالحي اميري ادامه داد: در مركز اسناد، تمام سندهاي قاجار به نام اسناد سلطنتي قاجار فهرست‌نويسي شده است. در اين اسناد تمام كارهايي را پادشاهان و افراد انجام مي‌دادند با دقت و به طور كامل ثبت كردند. اما آيا امروز چنين چيزي هست؟ با اينكه ما امروز امكانات سخت‌افزاري و نرم‌افزاري داريم اما چنين سندهايي را در نداريم. ما براي بازخواني مدارك دهه 70 دچار مشكل هستيم، اسنادي كه در دهه 70 با نرم‌افزارهايي آن زمان ثبت شده امروز قابل بازيابي نيست.
همچنین دكتر صالحی امیری ضمن اشاره به ارزش سند بر لزوم انتقال كلیه اسناد و مدارك دستگاههای اجرایی به آرشیو ملی ایران تاكید كرد و اظهارداشت: انتقال اسناد و مدارک دستگاه‌های اجرایی به آرشیو ملی ضروری است. زیرا اسناد زيادي در معرض نابودی و از بين رفتن است و ما به بسياري از دستگاه‌ها اعلام كرديم كه مي‌توانند از آرشيو ملي استفاده كنند. امروز اين امكان هست كه اسناد، به سازمان اسناد و کتابخانه ملی فرستاده شود تا با دستگاه‌هاي پيشرفته اسکن شود و سپس يك نسخه رقمی به دستگاه مربوط تحويل داده شود و اصل سند در آرشيو بماند و زماني كه به اصل آن نياز بود در دسترس قرار گيرد. 
رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي در پايان سخنانش گفت: بسترهاي سخت‌افزاري و نرم‌افزاري لازم براي يك اتفاق جديد فراهم شده و معاونت پژوهش، برنامه‌ريزي و فناوري سازمان ، پروژه " فهرست‌نويسي اسناد" را تعريف كرده، پس لازم است نيروي انساني مناسب داشته باشيم كه هم بايد آموزش ببينند و هم انگيزش داشته باشند.
مرتضی بانك معاون كل نهاد ریاست جمهوری نیز به عنوان سخنران بعدی اجلاس مدیران دبیرخانه‌های نظام اداری کشور در ابتداي سخنانش ضمن تشكر از رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي بابت كارها و طرح‌هاي استراتژيك گفت: در عصر شتابان اطلاعات گریزی از به كارگیری و همراهی با فناوری‌های نوین در راستای سرعت، سهولت و صرفه‌جویی در منابع و هزینه‌ها نیست. نكته اول اينجاست كه چرا ما نسبت به تحول مقاومت مي‌كنيم؟ موردي كه در كشور ما بيشتر از هر چيزي ديده مي‌شود مقاومت در برابر تغيير است. وي ادامه داد: به عنوان مثال طرح‌هاي بسياري درباره نحوه مديريت و مصرف آب ارائه مي‌شود اما با بي‌توجهي از كنار آن‌ها مي‌گذريم. از علم و دانش روز استفاده مي‌كنيم ولي بايد به موقع تصميم درست را بگيريم. ما اين قدرت را داريم كه وضعيت موجود را اداره كنيم. برنامه‌ريزي بايد در لحظه سريع انجام شود ولي ما بيشتر در حال گذراندن شرايط روز هستيم.

معاون كل سرپرست نهاد رياست جمهوري تصريح كرد: در طرح سامانه سپاد كليه مكاتبات به صورت ماشيني و الكترونيكي از مبدا تا مقصد پيگيري مي‌شود. نمونه ديگري كه مي‌توان نام برد طرح پيشخوان دولت است كه بسياري از نامه‌ها از اين طربق ارسال مي‌شود و مراجعات غيرضروري مردم به دستگاه‌ها خيلي كم شده است. وي در پايان سخنانش گفت: ما در نهاد رياست جمهوري به دنبال استفاده كمتر از كاغذ در مكاتبات اداري هستيم و به دنبال آن هستيم كه بتوانيم آن را به صفر برسانيم.
آخرين سخنران بخش اول اين مراسم عبدالخلیل معظم‌زاده، معاون پشتیبانی و تحول اداری نهاد ریاست جمهوری در سخنان خود گفت: دبیرخانه كارآمد با افزایش كارآمدی دولت ارتباط تنگاتنگی دارد اما باید ملاحظات دیوان محاسبات كشور در خصوص اسناد دارای بارمالی برطرف و به آن توجه شود. 
وی با تاكید براینكه دبیرخانه گنجینه دستاوردهای سازمان است، تصریح كرد: دبیرخانه معبر اطلاعات و تصمیمات یك سازمان و پل ارتباطی با درون و برون سازمان است و می‌تواند نقش پیگیری مكاتبات را هم ایفا كنند. انسان مي‌تواند با تغيير در ذهنيت خود زندگيش را تغيير دهد. نظام اداري ما نياز به تحول دارد و همين تحول موجب توسعه خواهد شد. دولت الكترونيك هدفش كمك به مردم است.
معظم‌زاده ادامه داد: بايد ضعف‌ها و كمبودها را در زمينه‌هاي مختلف پذيرفت. يكي از ابزارهاي مهم دولت الكترونيك اين است كه قابليت تحول دارد. دولت الكترونيك موجب بهبود نظام مكاتبات اداري در دستگاه‌ها مي‌شود . ضرورت اين كار استانداردسازي است. 
معظم‌زاده افزود: توانمندسازي از آرمان‌هاي دبيرخانه الكترونيك است، پس بايد نظام اداري الكترونيك را شناخت. صراحت، ايمن بودن و مشتري مداري از ويژگي‌هاي بارز آن است. پس چرا اعتماد كمتري وجود دارد. او در بخش ديگري از سخنان خود گفت: ضروري است كه به اين نكات توجه كنيم: تحول سيستم دبيرخانه‌ها، ايجاد فهم مشترك از كارها، جزيره مشترك تمام دستگاه‌ها.

وي با بيان اين نكته كه ملاحظات قانوني در روند دبیرخانه الكترونيك وجود دارد گفت: در همين راستا نكته‌اي قابل تامل وجود دارد كه ملاحظات قانوني است و آنچه مد نظر ديوان محاسبات است وجود مكاتبات غيرضروريِ كاغذي است.
معاون پشتیبانی و تحول اداری نهاد ریاست جمهوری ضمن برشمردن رسالت و هدف دبيرخانه گفت: دبيرخانه مي‌تواند به شكلي غير محسوس نقش مديريت را پيگيري و ايفا كند. در حقيقت دبيرخانه گنجينه دستاوردهاي يك سازمان و پل ارتباطي آن با بيرون و درون است. پس لازم است كه با رويكردي مبتني بر سرعت بخشيدن به امور اداري با اعتماد سازي از اتلاف وقت هم جلوگيري كند و نكته آخر اين كه دبيرخانه الكترونيكي به سازمان‌ها اين اجازه را مي‌دهد كه تبادل اطلاعات كنند.
وي در پايان سخنانش ضمن تقديراز زحمات ملاجردي، مديركل دبيرخانه مركزي و رئيس اجلاس مديران دبيرخانه‌هاي نظام اداري كشور گفت: طراحي سامانه سپاد (سامانه پيگيري و استعلام الكترونيكي دولت)، ايجاد مركز صدور امضاي ديجيتال و همچنين ثبت اسكن مدارك طبقه بندي شده از سال 1368 تا الان برخي از فعاليت‌هايي است كه در اين زمينه انجام شده است. 
چهلمین اجلاس مدیران دبیرخانه‌های نظام اداری كشور در نوبت عصر با برگزاری میزگردی با حضور عبدالخلیل معظم‌زاده، غلامرضا عزیزی، حسین ملایجردی و عطاءالله ملکی تبار رییس مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت نهاد ریاست جمهوری ادامه یافت. 
معظم زاده با تاکید بر نیاز جهان امروز به یک نظام اداری متحول، بیان کرد: اگر دولت ها کارآمد باشند و شاخصه‌های کارآمدی را در آشکار و نهان خود به کار بگیرند یقینا به توسعه یافتگی منجر خواهد شد و بر همین اساس نیاز به یک نظام اداری متحول در درون دولت‌ها امری اجتناب ناپذیر و الزامی است و نظام اداری متحول ایجاد نخواهد شد مگر اینکه این نظام از تحول لازم برخوردار باشد 
وی نقش آفرینی دبیرخانه‌ها را مورد تاکید قرار داد و گفت: اگر مدیریت دبیرخانه‌ها به عنوان معبر اصلی دستگاه‌ها توسط افراد اهل اندیشه صورت بگیرد؛ یقینا شرایط تصمیم سازی و تصمیم گیری بهبود خواهد یافت. 
معاون پشتیبانی و تحول اداری ریاست جمهوری در پاسخ به سوالی مبنی بر ارتقاء جایگاه دبیرخانه‌ها در سازمان‌ها بیان کرد: امیدواریم شرایط حاکم بر وضعیت بودجه‌ای دستگاه‌های دولتی به گونه‌ای شود که خدمات کارکنان دولت از جمله کارکنان دبیرخانه‌ها جبران شود.
ملایجردی نیز با بیان اینکه هدف طرح سامانه پیگیری و استعلام الكترونیكی دولت (سپاد) این است که در آینده نسخه کاغذی در دستگاه‌ها نداشته باشیم و تردد به سازمان ها و وزارتخانه ها را کاهش دهیم، تصریح کرد: حدود ۸۵۰ دفاتر پستی و نزدیک به دو هزار دفاتر پیشخوان دولت در سراسر کشور به شبکه دولت متصل شدند تا مکاتبات مردم با دستگاه‌ها را ثبت و پیگیری کنند.
وی از راه اندازی امضاء الکترونیکی ریاست جمهوری خبر داد و اظهارداشت: به زودی امضاء الکترونیکی در همه استانداری ها و در سطح کشور راه اندازی می شود تا اسناد به صورت الکترونیکی تایید شود.
همچنین ملکی تبار در ادامه این میزگرد گفت: دبیرخانه‌ها نقش موثری در تصمیم‌سازی‌ها دارند زیرا هنگامی که نامه‌ای وارد می‌شود، سوابق و مستندات آن ضمیمه می‌شود که این امر ابزار بهتری را در اختیار مدیر قرار می‌دهد تا تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی‌های بسیار موثری داشته باشد. 
بعد از ایشان حسین ملایجردی مدیركل دبیرخانه مركزی ریاست جمهوری و رییس اجلاس مدیران دبیرخانه های نظام اداری كشور به صحبت پرداخت. وی در بیانات خود، خواستار كاربردی شدن و دمیده شدن روح خلاقیت و نوآوری در این اجلاس شد و گفت: باید ترتیبی اتخاذ گردد تا دستگاه‌ها بتوانند به آسانی و سهولت روند مكاتبات خود را مورد پایش و ارزیابی قرار دهند و به همین دلیل دبیرخانه یكپارچه و فرآیندمحور مورد نیاز است كه در این صورت دبیرخانه می تواند نقش مدیریت اطلاعات را ایفا كند. وی به تحقق شعار «اطلاعات و مكاتبات مناسب، در زمان مناسب، برای كاربر مناسب» اشاره كرد و گفت: با همكاری مركز فناوری اطلاعات و ارتباطات ریاست جمهوری ترتیبی اتخاذ شده تا دفاتر پیشخوان دولت و دفاتر پستی كشور به شبكه اختصاصی دولت متصل شوند تا نامه‌های موسسات، افراد، شركت‌ها و سازمان‌های مردم نهاد از این طریق به دستگاه‌های اجرایی ارسال شود. وی ضمن جمع‌بندی، به تشریح برنامه اجلاس آتی پرداخت و پس از آن جلسه پرسش و پاسخ برگزار شد.
در پایان این مراسم از آقای مهندس هاشم‌زاده میزبان اصلی اجلاس و فعالان اجلاس تقدیر و تشکر به عمل آمد و گواهینامه‌های حضور به شرکت‌کنندگان در اجلاس ارائه گردید. شایان ذکر است که حدود سیصد و بیست نفر در اجلاس حضور داشتند.
گفتنی است شماره 146 نشریه زمان تحول ویژه چهلمین اجلاس مدیران دبیرخانه‌های نظام منتشر شد.


برگزاری همایش دولت الکترونیک و مدیریت اسناد


تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ - ۹:۳۳:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ - ۹:۳۸:۵۸
برگزاری همایش دولت الکترونیک و مدیریت اسناد

 همایش دولت الکترونیک و مدیریت اسناد در ساختمان آرشیو ملی ایران به همت پژوهشکده اسناد و اجلاس مديران دبيرخانه‌هاي نظام اداري كشور برگزار شد. 

 سخنرانان همایش و سخنرانی‌های ارائه شده عبارت بودند از:

دکتر اسمعیل ثنایی (عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف): امنیت اطلاعات در نظام اداری الکترونیک

دکتر محمد سعید کاویانی: نقش مدیریت و فناوری اطلاعات در توسعه

مهندس حمیدرضا احمدیان (معاون فناوری اطلاعات وزارت امور اقتصادی و دارایی): رایانش ابری در اتوماسیون اداری و مدیریت اسناد

مهندس الهام ترک قشقایی (مديريت فناوري اطلاعات و ارتباطات شركت ملي نفت ايران): اتوماسیون اداری گامی به سوی تحقق دولت الکترونیک

مهندس یعقوب داودی (شرکت نرم افزاری راهکار نوین سیاق): اتوماسیون تمام ماهیت‌های سازمان

مهندس آیدین بارانلوئی: گسترش و یکپارچه‌سازی 

MyOffice : رویکردی جدید در اتوماسیون اداری: مهندس میثم توسلی

چالش‌ها و راهکارهای امنیت اسناد: مهندس نظری فرد

مهندس هومن صالحی: آشنایی با BPMS

مهندس مجتبی عزیزی (رییس حوزه مدیریت و مشاور مدیرعامل بانک دی): اتوماسیون اداری؛ ضرورت سازمانی یا تشریفات اداری

مهندس شهرام کیایی: زیرساخت سپاد (سوئیچ پیام الکترونیک دولت) 

علی اکبر هرندی (دانشجوی دکتری مدیریت فناوری اطلاعات): رهبری در سازمان مجازی

عباس امیری (حقوقدان): حقوق سایبری

غلامرضا عزیزی، آرشیو ملی و مدیریت اسناد الکترونیکی


نشست معرفی، نقد و بررسی کتاب‌های پژوهشکده اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برگزار می‌شود


تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ - ۱۰:۱:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ - ۹:۱۰:۴۴
نشست معرفی، نقد و بررسی کتاب‌های پژوهشکده اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برگزار می‌شود

به گزارش روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، نشست معرفی، نقد و بررسی کتاب‌های پژوهشکده اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با حضور غلامرضا امیرخانی عضو هیات‌علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی روز سه‌شنبه 7 دی ماه ساعت 10 صبح، برگزار می‌شود.

ورود برای عموم آزاد است و علاقه‌مندان برای شرکت می‌توانند به آدرس: https://vc.nlai.ir/nlaifedtinal  مراجعه کنند. این نشست با مدیریت قربان‌علی کناررودی عضو هیات علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برپا می شود.

لازم به توضیح است برگزیدگان یازدهمین جشنواره ملی پژوهش و فناوری سازمان اسناد و کتابخانه ملی با پیام «آینده روشن با پژوهش اثر‌بخش» درتاریخ 24 دیماه اعلام می‌شود و طبق فراخوان اعلام شده متقاضیان حضور در جشنواره پژوهشی می‌توانند تا 30 آذر ماه آثار خود را ارسال کنند.

نشست معرفی، نقد و بررسی کتاب‌های پژوهشکده اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران از سلسله نشست‌های یازدهمین جشنواره ملی پژوهش و فناوری سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران به صورت مجازی برگزار می‌شود.


مدل بومی استاندارد مورک در ایران تدوین می شود


تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۹/۱۰ - ۰:۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۷/۱۵ - ۱۳:۳۳:۴۷
مدل بومی استاندارد مورک در ایران تدوین می شود
نشست آشنايي با الگوي مديريت پيشينه هاي الكترونيكي (استاندارد مورك )در آرشيو ملي برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران دراين نشست كه صبح امروز برگزار شد محمد ايرانشاهي يكي از متخصصان اين عرصه با اشاره به بنياد دي ال ام كه به شكل علمي در خصوص تدوين استانداردها و مدل هاي مديريت پيشينه ها در آرشيو و به خصوص آرشيو الكترونيكي فعال است و استاندارد مورك را در همين خصوص تدوين نموده اين استاندارد را استانداردي كامل و بسيار مفيد توصيف كرد.
ايرانشاهي كه اين استاندارد را در 859 صفحه به فارسي ترجمه كرده است گفت:اين استاندارد به كليه زبان هاي اروپايي ترجمه و بومي سازي شده است و در آنجا كاربرد بسياري دارد.اين متخصص آرشيو الكترونيكي ضمن توصيف برنامه هاي اين استاندارد در خصوص ذخيره و بازيابي اسناد و همچنين مديريت دانش گفت: عملگرايي و انعطاف پذير بودن از خصوصيات مهمي است كه سبب تسهيل بومي سازي اين استاندارد مي شود.
اين كارشناس پژوهشكده اسناد همجنين با توجه به شكل گيري دولت الكترونيك و اهميت آرشيو اسناد الكترونيكي، تهيه استاندارد بومي بر اساس استانداردهاي موجود را داراي اهميت فراواني دانست كه مي تواند بسياري از گره هاي آرشيو اسناد الكترونيكي را باز كند.
گفتني است در حاشيه اين نشست دكتر مرادي نيا رئيس پژوهشكده اسناد، خبر از تهيه استاندارد بومي "مورك"با تلاش متخصصان اسناد كشور داد.

ترجمه نشانه گذاری توصیفی مواد آرشیوی


تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۲/۱۳ - ۰:۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۷/۱۵ - ۱۳:۳۳:۴۷
ترجمه نشانه گذاری توصیفی مواد آرشیوی
ترجمه يكي از استانداردهاي ضروري حوزه آرشيو با عنوان Encoded Archival description يا EAD در پژوهشكده اسناد سازمان اسناد و كتابخانه ملي در بهار 1393 به پايان مي‌رسد.
nolink:

نشست تخصصی جنگ جهانی اوّل و جامعه ایرانی برگزار شد


تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۵/۲۱ - ۰:۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۷/۱۵ - ۱۳:۳۳:۴۶
نشست تخصصی جنگ جهانی اوّل و جامعه ایرانی برگزار شد
هم زمان با روزهاي برگزاري مراسم يادبود يكصدمين سال آغاز جنگ جهاني اوّل در كشورهاي مختلف، پژوهشكده اسناد سازمان اسناد و كتابخانه ملّي نيز نشست تخصصي را با عنوان "جنگ جهاني اوّل و جامعه ايراني" برگزار كرد.
در اين نشست نخست استاد كاوه بيات تصويري كلي از وضعيت ايران در آغاز جنگ جهاني اول به دست داده و درباره دلايل نقص بي طرفي ايران توسط كشورهاي روسيه و انگلستان از شمال و جنوب كشور و كشورهاي آلمان و عثماني از غرب و شمال غرب كشور سخن گفت. در ادامه تاثيرات اين جنگ بر اوضاع داخلي، سياسي و اجتماعي ايران تشريح شده و با اشاره به ضرورت‌هاي انجام پژوهش در اين موضوع، كاستي‌ها و مشكلات مربوط به دسترسي اسناد در اين خصوص به پايان رسيد.
سهم دولت هاي روس و انگليس در قحطي بزرگ ايران عنوان سخنراني دوّم اين نشست بود كه توسط سركار خانم دكتر الهام ملك زاده ارائه شد. وي سخنراني خود را با اشاره به كتاب "قحطي بزرگ و نسل كشي ايراني" نوشته محمد قلي مجد كه بر اساس اسناد و مدارك موجود در خارج از كشور نگارش يافته، و نيز ضرورت انجام پژوهش بر اساس اسناد و مدارك معتبر داخل كشور آغاز كرد و گزارشي از پژوهش خود ارائه داد كه با مرور بيش از 6000 سند، مطالعه 3000 سند و بررسي دقيق 880 سند در ارتباط با موضوع قحطي در سال‌هاي جنگ جهاني اوّل در ايران صورت گرفته است. حفظ پرستيژ سياستمدارانه انگلستان و عدم مشاركت اين كشور در غارت و تخريب اموال مردم ايران به منظور حفظ منافع خود، خسارت‌ها و صدمات بسيار قواي روسي و عثماني بر منابع اقتصادي و انساني ايران و جابه‌جايي جمعيت از ديگر موضوعات مطرح شده در اين سخنراني بود.
سخنران سوم اين نشست آقاي مسعود كوهستاني نژاد بود كه در 4 بخش به تشريح "رويكرد مطبوعات ايران در جنگ جهاني اول" پرداخت:
1- معرفي اندام‌واره مطبوعات در دوره جنگ جهاني اوّل،
2- رويكرد مطبوعات ايران در جنگ جهاني اوّل،
3- عملكرد مطبوعات ايران در جنگ جهاني اوّل،
4- ارزش و محتواي مطبوعات در جنگ جهاني اوّل.
سخنران پاياني اين نشست آقاي دكتر محمد جواد مرادي نيا بود كه به بيان "بازتاب جنگ و پيامدهاي آن در روزنامه خاطرات سيد محمد كمره اي" پرداخت. سخنان وي كه مبتني بر كتاب 2 جلدي "روزنامه خاطرات سيدمحمد كمره‌اي: برآمدن دولت وثوق‌الدوله" بود با معرفي سيد محمد كمره‌اي به عنوان يكي از چهره‌هاي برجسته حزب دموكرات ايران آغاز شد و با تشريح نمونه‌هايي از خاطرات سيد محمد كمره‌اي كه در آن‌ها اوضاع سياسي، اجتماعي، اقتصادي و احوال طبقه حاكم و عامه مردم در خلال سال‌هاي جنگ جهاني اول و پس از آن ترسيم شده بود به پايان رسيد.
در پايان اين نشست سخنرانان به سوالات مطرح شده پاسخ دادند.

ارتقای رتبه علمی پژوهشکده اسناد


تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۵/۱۴ - ۰:۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۷/۱۵ - ۱۳:۳۳:۴۵
ارتقای رتبه علمی پژوهشکده اسناد
بر اساس آخرين رده‌بندي معاونت پژوهشي وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري، رتبه علمي پژوهشكده اسناد از سطح C به سطح B ارتقاء يافت. اين رده‌بندي كه مربوط به سال 1391 است توسط سامانه ارزيابي واحد‌هاي پژوهشي كشور صورت گرفته و در آن كارنامه علمي و پژوهشي حدود 200 واحد پژوهشي كشور مورد ارزيابي و داوري قرار گرفته است. گفتني است پژوهشكده اسناد در سال 1390 داراي رتبه C و در سال 1389 داراي رتبه D بوده كه هر سال يك درجه افزايش يافته است. علاوه بر اين در رتبه‌بندي سال قبل هيچ واحد پژوهشي موفق به اخذ درجه A نشده بود.

پیش‌همایش "زن در تاریخ آذربایجان" برگزار می‌شود


تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۶/۱ - ۰:۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۷/۱۵ - ۱۳:۳۳:۴۴
پیش‌همایش
"انجمن زنان پژوهشگر تاريخ" با همكاري انديشگاه و پژوهشكده اسناد سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران در تاريخ 5/6/93 پيش همايشي با عنوان "زن در تاريخ آذربايجان" برگزار مي‌كند. اين نشست در سالن انديشگاه از ساعت 16:30 الي 18:30 با سخنراني اين انديشمندان برگزار خواهد شد:
خانم دكتر منصوره اتحاديه،
آقاي دكتر محمد تقي امامي خويي،
آقاي دكتر حسن حضرتي،
آقاي دكتر اسماعيل حسن زاده.


گفتني است همايش ديگري نيز با همين عنوان (زن در تاريخ آذربايجان) با همكاري استانداري آذربايجان، سازمان اسناد و كتابخانه ملي و پژوهشگاه علوم انساني در تاريخ 18 و 19 شهريور 93 در مرند و جلفا برگزار خواهد شد.
محور مقالات و سخنراني‌هاي اين همايش موضوع زن در تاريخ ايران قبل از اسلام تا ايران معاصر از ديدگاه‌هاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي خواهدبود

نشست "مازندران و گرگان در اشغال ارتش سرخ" در پژوهشکده اسناد برگزار شد


تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۶/۱ - ۰:۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۷/۱۵ - ۱۳:۳۳:۴۳
نشست
پژوهشكده سازمان اسناد و كتابخانه ملّي به منظور هم‌افزايي دانش تاريخي و سندي در بين اعضاء و همكاران پژوهشكده، از سال 1392 تا كنون اقدام به برگزاري نشست‌هاي داخلي با موضوع ارائه گزارش نتايج و دستاوردهاي مطالعاتي همكاران پژوهشكده نموده است.
در ادامه اين نشست‌ها گزارشي از طرح پژوهشي آقاي مصطفي نوري با عنوان " مازندران و گرگان در اشغال ارتش سرخ" در تاريخ 03/06/1393 ارائه شد.
خسارت‌هاي وارد شده توسط ارتش سرخ در زمان اشغال گرگان و مازندران، شرحي از ميراث اجتماعي به جاي مانده از رضاشاه در مناطق شمالي كشور، شكل گيري اتحاديه‌هاي كارگري و شكل گيري حزب توده در مازندران از جمله موضوعات مورد بحث در اين نشست بود.

دومین پیش سمینار زن در تاریخ آذربایجان برگزار شد


تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۶/۹ - ۰:۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۷/۱۵ - ۱۳:۳۳:۴۲
دومین پیش سمینار زن در تاریخ آذربایجان برگزار شد
"انجمن زنان پژوهشگر تاريخ" با همكاري پژوهشكده اسناد و انديشگاه سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران در تاريخ 5/6/93 پيش همايشي را با عنوان "زن در تاريخ آذربايجان" برگزار كرد. اين نشست با حضور دكتر حسن زاده دبير علمي همايش، دكتر منصوره اتحاديه، دكتر حسن حضرتي، دكتر امامي خويي در سالن همايش انديشگاه فرهنگي كتابخانه ملي برگزار شد. منصوره اتحاديه ،استاد، نويسنده و پژوهشگر حوزه تاريخ با تاكيد بر تاثير بسيار انقلاب اسلامي بر قوام گرفتن مطالعات زنان تصريح كرد: اين حوزه در غرب سابقه طولاني دارد . درايران با پيروزي انقلاب اسلامي و مشاركت سياسي و اجتماعي زنان در ابعاد گسترده باعث شكل گرفتن مطالعات زنان شد. وي با تاكيد بر ضرورت توجه به پژوهش در احوال زن ايراني خارج از محدوده تهران بيان كرد: وقتي صحبت از زنان است توجه به وقايع تهران و موقعيت زنان تهراني معطوف مي‌شود و كمتر به نقاط ديگر ايران مي پردازيم بدون شك شرايط زنان در خوي، شوشتر يا تبريز تفاوت دارد و خواسته هاي آن‌ها هم متفاوت است. خانم دكتر اتحاديه در پايان صحبت‌هاي خود پيشنهاد دادند گروهي از جوانان، به گردآوري خاطرات زنان مسن در تبريز و آذربايجان پرداخته و ناگفته هاي پراكنده را به صورت داستان مدون درآورند.
در ادامه نشست دكتر امامي خويي استاد دانشگاه با اشاره به زندگي زن عشاير در ايران گفت: زن در گذشته پايه و اساس خانواده بود و مردان تنها وظيفه مراقبت از حريم خانواده را برعهده داشتند و گاهي در نبردهاي داخلي و يا خارجي كشته مي‌شدند. زن عشاير، زن مقتدري است كه با سختي و مرارت زندگي مي گذراند. زن عشاير به مرور با قانون "تخته قاپو كردن" از آن چهره مستقل به زني گوشه نشين تبديل شد .
دكتر حسن حضرتي، استاد دانشگاه تهران نيز ضمن برشمردن فعاليت هاي زنان در حوزه مطالعات زنان از كم كاري بانوان در اين حوزه انتقاد كرد و افزود: انتقادي كه به عملكرد زنان در حوزه تاريخ وارد است كم توجهي به انتخاب پژوهش‌ها به شكل پايان‌نامه است. وي در پايان سخنان خود با بيان اين موضوع كه در حوزه نظري اشخاصي كه در مطالعات زنان جهان اسلام فعاليت مي‌كنند بايد يكسري افكار غلط را كه به شكل اسطوره در كشورهاي اسلامي درآمده بشكنند .عده اي معتقدند وقتي زني در حوزه پژوهش و مطالعات زنان حركت مي‌كند افكار بيگانگان را دركشور خود ترويج مي‌كند.
درپايان اين نشست به پرسش‌هاي مطرح شده پاسخ داده شد.

گفتني است همايش "زن در تاريخ آذربايجان" با همكاري استانداري آذربايجان، سازمان اسناد و كتابخانه ملي و پژوهشگاه علوم انساني در تاريخ 18 و 19 شهريور 93 در مرند و جلفا برگزار خواهد شد.

نشست کارکنان اداره کل امور اداری و کارکنان پژوهشکده اسناد


تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۶/۱۲ - ۰:۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۷/۱۵ - ۱۳:۳۳:۴۱
نشست کارکنان اداره کل امور اداری و کارکنان پژوهشکده اسناد
چهاردهمین نشست پرسش و پاسخ باحضور رئيس و همكاران پژوهشکده اسناد و مدير كل و روساي ادارات اداره كل امور اداري برگزار شد. در ابتداي اين جلسه كه در سالن کنفرانس طبقه هفتم ساختمان گنجینه برگزار شد مرادی نیا رئيس پژوهشكده اسناد از تلاش مدیرکل و همکاران امور اداری در برگزاری مداوم و منظم این جلسات تشکر و قدردانی کرده و به ذکر برخي مسائل و مشكلات همكاران در حوزه ماموريت امور اداري پرداخت.

در اين نشست سالاريان مديركل امور اداری هدف از برگزاري جلسات را اشاعه فرهنگ پاسخگويي مسئولين به كارمندان دانسته و ضمن تشکر از حضور همکاران پژوهشکده، اهمیت این جلسات را ایجاد فضای صمیمی و احترام آمیز همکاری در سازمان بیان نمود.

در ادامه جلسه روساي ادارات اداره كل امور اداري به سوالات همكاران پژوهشکده اسناد در زمینه های بازنشستگی، ارتقاء رتبه، حق اولاد، حق ایثارگری ، وام های سازمانی و مسائلي از اين دست پاسخ گفتند.

انجام طرح پژوهشی تاریخ تحول محاکم و دادرسی در ایران بر پایه اسناد تاریخی ... به تصویب رسید


تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۶/۱۶ - ۰:۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۷/۱۵ - ۱۳:۳۳:۴۰
انجام طرح پژوهشی تاریخ تحول محاکم و دادرسی در ایران بر پایه اسناد تاریخی ... به تصویب رسید
در جلسه شوراي پژوهشي پژوهشكده اسناد كه در تاريخ 09/06/1393 برگزار شد مصوب گرديد كه طرح پيشنهادي خانم لطيفي نيا با عنوان "تاريخ تحول محاكم و دادرسي در ايران بر پايه اسناد تاريخي از ابتداي قاجار تا سال 1320 شمسي" به انجام برسد.

به همت انجمن زنان پژوهشگر تاریخ و همکاری پژوهشکده اسناد برگزار شد: همایش زن در تاریخ آذربایجان


تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۶/۲۹ - ۰:۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۷/۱۵ - ۱۳:۳۳:۳۷
به همت انجمن زنان پژوهشگر تاریخ و همکاری پژوهشکده اسناد برگزار شد: همایش زن در تاریخ آذربایجان
همایش " زن در تاریخ آذربایجان " به همت " انجمن زنان پژوهشگر تاریخ " و همكاري پژوهشكده اسناد در تاریخ 18 و 19 شهریور 93 در شهرهای مرند و جلفا برگزار شد. در این همایش كه برخی از سازمان‌های محلی نيز در برپايي آن نقش داشتند، تعدادی از محققان و استادان دانشگاه‌ها به ايراد سخنراني پرداختند. نکته قابل توجه اين همايش پیوستگی آن با همایش " خوی در گذر تاریخ " بود که در روزهای 20 و21 شهریور ماه به همت " انجمن ایرانی تاریخ" در خوی برگزارشد و با برنامه نکوداشت استاد پیشکسوت و ارجمند تاریخ " دکتر محمد تقی امامی خویی" تکمیل گرديد. حضور چهار نفر از همکاران پژوهشکده اسناد و ارائه مقالات آنان در همایش زن در تاریخ آذربایجان چشمگیر بود. حوریه سعیدی با مقاله " گزارشی از چند سند پراکنده در آرشیو ملی درباره زنان آذربایجان " ، ندا رسولی با مقاله " پوشاک ، نماد هویت فرهنگی و بررسی تغییرات و تحولات اثرگذار بر آن – با تکیه بر پوشاک زنان آذری " ، مطلب مطلبی با مقاله " تحول جایگاه زنان کرد آذربایجان غربی در حوادث تاريخ معاصر ايران" و مصطفی نوری با مقاله " نمونه سندی از جهیزیه زنان در آذربایجان اواخر دوره قاجار " در سمینار حضور داشتند. در سمینار مذکور تعداد 25 مقاله به صورت سخنرانی ارائه گردید و برنامه بازدید از مکان های تاریخی مرند، جلفا و خوي نيز براي حاضران اجرا گرديد.

تصویب انجام طرح پژوهشی "تاریخ تحول محاکم و دادرسی در ایران..."


تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۶/۱۶ - ۰:۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۷/۱۵ - ۱۳:۳۳:۳۸
تصویب انجام طرح پژوهشی
nolink:

استاندارد فراداده "توصیف آرشیو کد گذاری شده" در پژوهشکده اسناد ترجمه شد


تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۷/۵ - ۰:۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۷/۱۵ - ۱۳:۳۳:۳۷
استاندارد فراداده
استاندارد فراداده "توصيف آرشيو كد‌گذاري شده
" يا EAD: Encoded Archival Description، در پژوهشكده اسناد ترجمه شد. توصيف آرشيو كد‌گذاري شده" استاندارد فراداده‌اي است كه توسط دفتر توسعه شبكه و استانداردهاي مارك كتابخانه كنگره براي جامعه آرشيويست‌هاي آمريكا تهيه شده و بر اساس آن اطلاعات آرشيوي به صورت ماشيني ذخيره، پردازش، بازيابي و قابل انتقال مي‌شود. علاوه بر اين به فهرست‌هاي راهنما امكان مي‌دهد در اينترنت اشاعه يابند و دسترس پذير باشند. اين استاندارد از قواعد ايكس ام ال (زبان نشانه گذاري گسترش پذير) پيروي مي‌كند و مي‌تواند جهت فراهم آوري دسترسي مستقيم به نسخه‌هاي خطي، مكاتبات، تصاوير، نقشه‌ها، مواد ديداري و شنيداري و غيره به صورت ديجيتالي مورد استفاده قرار گيرد. اين استاندارد در سطح بين‌المللي قابل استفاده است و با زبان‌هاي مختلف نيز سازگاري دارد.
گفتني است ، استاندارد مزبور توسط محمد ايرانشاهي و با نظارت دكتر حميدرضا اصنافي ترجمه شده است.

اطلاعات كتابشناختي اين استاندارد نيز به زبان اصلي بدين قرار است:

Title: Encoded Archival Description Tag Library

Publisher: Society of American Archivists

Last Version: 2003

ISBN: 1-931666-00-8

Pages: 314