تاریخ شفاهی :

فعالیت واحد آرشیو شفاهی مدیریت اسناد و کتابخانه ملی منطقه جنوب شرق کشور «کرمان» از سال 1375 آز گردید و نتیجه کار این واحد در زمینه های ذیل بوده است :

پیشینه انقلاب شکوهمند اسلامی، روحانیت (علما) کرمان از مشروطیت تا انقلاب شکوهمند اسلامی، فرش، تئاتر، عکاسی، مدارس و دانشسرای مقدماتی، قنوات، ابزارهای استخراج آّب، منابع آبهای آشامیدنی، آب انبارها، لوله کشی، احداث خیابان ها، استانداران (از پهلوی اولیه تا کنون)، ورزش، اماکن ورزشی، موقوفات آستان قدس رضوی و زرتشتیان کرمان.

این مجموعه اطلاعات از طریق مصاحبه با علما و روحانیون، فعالان دوره انقلاب شکوهمند اسلامی، شخصیت ها و رجال سیاسی، فرهنگی، هنری، ورزشی و معاریف و معمرین بدست آمده و جمع آوری و گردآوری اطلاعات ارائه شده در سمینارها، کنفرانس ها و نشست های تخصصی با موضوعات تاریخ، جغرافیا، فرهنگ، مردم شناسی، باستان شناسی، کشاورزی، صنایع دستی، فرش، هنرهای بومی، معادن، شعر و موسیقی محلی، مجسمه سازی و نقاشی استان، موجب تعدد و تنوع موضوعی آن گردیده است. شایان ذکر است کار پیاده نمودن مصاحبه ها و نمایه سازی آن ها جهت تهیه جزوه برای خدمات آرشیوی در حال انجام است.