معرفی مدیریت مرکز اسناد و کتابخانه ملی استان کرمان


مدیریت اسناد و کتابخانه ملی منطقه جنوب شرق کشور با مرکزیت کرمان در فروردین ماه سال 1372 با حضور ریاست جمهور محترم وقت افتتاح گردید. این مرکز در حال حاضر دو استان کرمان و هرمزگان را تحت پوشش خود دارد. ساختمانی که در حال حاضر این مرکز در آن مستقر می باشد و قدمت آن متعلق به سال 1335 می باشد، در ابتدا متعلق به اداره دامپزشکی شهرستان کرمان بود که بعدها به دلیل قرار داشتن در محدوده ابنیه باستانی و با موافقت هیات دولت به تملک اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان در می آید و سپس با پیشنهاد استاندار وقت و موافقت رییس سازمان یاد شده در تهران, بدون قید زمان به طور مشترک در اختیار این مرکز و بنیاد کرمان شناسی قرار می گیرد. در حال حاضر این دو مجموعه در کنار یکدیگر و در فضایی بالغ بر 4000 مترمربع و با زیر بنای 2003 مترمربع و تعداد  20 اتاق مستقر می باشند.

 

     ماموریت ها و وظایف

 

 • تعیین تکلیف کلیه سوابق راکد دستگاه های دولتی در دو  استان کرمان و  هرمزگان و انتقال اسناد ارزشمند آرشیوی به مرکز کرمان.

 • شناسایی منابع غیر دولتی شامل اسناد و نسخ خطی ارزشمند و جمع آوری آن ها به صورت اهدایی، خریداری و امانی.

 • سازماندهي اسناد و ارائه اطلاعات اسناد مكتوب از طریق خدمات رسانی به مراجعه کنندگان و پژوهشگران.

 • برگزاری نمایشگاه های اسناد و‌عکس در موضوعات و مناسبت های مختلف در سطح استان و در مراکز علمی و فرهنگی ، به منظورآشنایی جوامع علمی و آحاد مردم با پیشینه تاریخی و مفاخر استان وجذب پژوهشگران.

 • برگزاری سلسله جلسات اندیشگاه فرهنگی.  در زمینه مباحث مختلف و مهم علوم انسانی ، با حضور اساتید دانشگاه ، پژوهشگران و دانشجویان.

 • تدوین تاریخ شفاهی استان کرمان در حوزه های مختلف.

 • انجام فعالیت های پژوهشی و تحقیقاتی  و تالیف کتاب.

 • برگزاری همایش های فاخر علمی و فرهنگی به صورت استانی و ملی.

 • برگزاری جلسات نقد کتاب.

 • تدوین" دانشنامه جامع استان کرمان" .

 • دیجیتال سازی کلیه اسناد آرشیوی و  راه اندازی تالار رقومی.