مراحل دريافت خدمات اطلاع رساني

مراحل دريافت خدمات اطلاع رسانی در مركز اسناد و كتابخانه ملي فارس به شرح ذيل مي باشد :

پس از مكاتبه با دستگاه و انتقال اسناد طبقه بندی شده، اسكني از آنها تهيه مي شود و مراجعين مي توانند از طريق reader film  از سايت سازمان، اسناد مورد نظر خود را مطالعه و درخواست نمايند.

فرآيند درخواست و دريافت اسناد

فرآيند درخواست و دريافت اسناد به صورت زير ميباشد:

  مراجعين ميتوانند از طريق سايت www.nlai.ir  و به روش الكترونيكي اسناد مورد نظر خود را جستجو نمايند. به دليل حجم انبوه اسناد و موضوعات تحقيقي پژوهشگران، اسناد به طور كلي به ۱۳ دسته تقسيم ميشوند كه شامل موارد زير ميباشند:

 •        تاريخ

 •        احزاب و گروه ها

 •        رجال و شخصيت‌ها

 •        انقلابات و حوادث داخلي

 •        سازمان ها و وزارتخانه ها

 •        محل های جغرافيايي

 •        ايلات و عشاير

 •        مسائل سياسي و نظامي

 •        امور فرهنگی و آموزشی

 •        امور اقتصادی

 •        مسائل حقوقی و قضايی

 •        اديان و مذاهب

 •        متفرقه

به منظور دسترسی سريع و آسان محققان به اسناد اين موضوعات تنظيم شده است.

محقق با تايپ موضوع مورد نظر در قسمت جستجو به عناوين اسناد درخواستی دسترسی پيدا می نمايد.

ساعات كار

ساعات كار ارائه خدمات آرشيوي مركز فارس:

شنبه لغايت چهار شنبه از ساعت 8 صبح لغايت ۱۴

پنج شنبه 8 لغایت13