معرفی بخش عضویت

 •   اين واحد وظيفه دريافت مدارك ، بررسي ، تكميل پرونده ، صدور ، تمديد و تعويض كارت عضويت را بر عهده دارد.

 •   استفاده از خدمات مركز اسناد و كتابخانه ملي فارس منوط به ارائه اصل كارت عضويت است.

 •   كارت عضويت افراد با توجه به مدرك تحصيلي مشخص و صادر مي شود.

     تعويض كارت عضويت در صورت خرابي٬شكستگي و... پس از دريافت درخواست و پرداخت هزينه مربوط انجام  خواهد گرفت         

 •   تعويض كارت عضويت در صورت تغيير شرايط (مانند ارتقاء سطح تحصيلات يا احراز شرايط دريافت سطوح بالاتر) پس از واريز هزينه مربوط انجام خواهد گرفت.

 •    تمديد كارت عضويت در پايان اعتبار و پس از برخورداري از شرايط و پرداخت هزينه­ هاي مربوط، انجام خواهد گرفت.

 •   در هنگام تمديد كارت و در صورت تغيير شرايط عضويت ارائه مدارك لازم جهت احراز شرايط جديد الزامي است و در غير اين صورت همان سطح قبلي هنگام تمديد لحاظ مي­گردد. لازم به ذكر است دانشجويان و طلّاب داراي شرايط عضويت٬ در هر نوبت تمديد لازم است كارت دانشجويي معتبر و گواهي اشتغال به تحصيل ارائه نمايند.

 •    صدور كارت المثني پس از دريافت درخواست و پرداخت هزينه­ مربوطه  انجام خواهد گرفت.

 •    اعضا موظفند پس از مفقود شدن كارت عضويت٬ مراتب را فوراْ  به اطلاع بخش عضويت برسانند.

 •    درصورت پيدا شدن كارت اوليه پس از صدور كارت المثني متقاضي موظف است  آن را به بخش عضويت سازمان تحويل دهد.

 •    در صورت عدم رعايت قوانين كلي كتابخانه و تالارها به فرد اخطار داده مي شود.

 •    در صورت تكرار اخطار براي بار سوم ، عضويت فرد به حالت تعليق در مي آيد.

 •    در صورت جعل كارت و يا استفاده از كارت سايرين عضويت فرد باطل مي شود. عضويت مجدد اين فرد غير ممكن خواهد بود.

 •    شماره تماس با بخش عضويت: 2263512 داخلي 132.

شرايط لازم جهت عضويت

حداقل شرايط لازم تحصيلي براي عضويت در كتابخانه ملي، فارغ‌التحصیلی در مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته٬ سطح سه حوزه و نيز دكتراي حرفه اي و كارشناسي ارشدپيوسته از ترم ده به بالا است.

عضو گيري فقط براي متقاضياني انجام مي گيرد كه پس از ثبت نام اينترنتي در هنگام مقرر به صورت حضوري مراجعه كرده باشند. بنابراين حضور فردي بجاي ديگري جهت انجام امور عضويت بي نتيجه خواهد بود.
 همچنين افراد ذيل مي توانند با حداقل مدرك پيش دانشگاهي(ديپلم قديم) از خدمات سازمان استفاده نمايند:

 

1. پديدآورندگان كتب و مقالات علمي و تخصصي

 تبصره -  تنها پديدآورندگاني مي‌توانند بدون برخورداري ازحداقل اشتغال به تحصيل در مقطع تحصيلي كارشناسي ارشد به عضويت پذيرفته شوند كه كتاب علمي- تخصصي تأليف كرده باشند و يا مقاله آنها در يكي از مجلات علمي با درجه ISI ٬ علمي-پژوهشي يا علمي-ترويجي چاپ شده باشد و يا در يكي از كنفرانس هاي بين المللي ارائه شده باشد.

2. نخبگان

3. مخترعان

4. حافظان كل قرآن كريم

5. اهدا كنندگان مجموعه هاي نفيس به سازمان اسناد و كتابخانه ملي و اعضاء درجه يك خانواده آنها

6.  دارندگان مدرك درجه يك ٬ دو و سه هنري با تأييد از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

7. جانبازان و ايثارگران

تبصره: اعضاي درجه يك خانواده شهدا٬ جانبازان و ايثارگران مي توانند با حداقل مدرك ليسانس از خدمات سازمان بهره مند شوند.

8.  معلولين جسمي-حركتي٬ نابينايان٬ كم بينايان و ناشنوايان

9. قهرمانان ورزشي ملي و جهاني

10. بازنشستگان دولت

11.  كاركنان و بازنشستگان سازمان ( اعم از رسمي ، پيماني و قراردادي) و خانواده درجه يك آنان        

 تبصره –  اعتبار كارت عضويت همكاران رسمي٬ پيماني و قراردادي و خانواده هاي درجه يك آنها به مدت ۵سال درنظرگرفته مي شود. 

مدارك لازم جهت عضويت

ارائه اصل و كپي هريك از مداركي كه در زير ذكر مي شود٬ لازم است. بنابراين اسكن يا كپي مدارك٬ به تنهايي قابل قبول نيست.

1. تكميل فرم الكترونيكي عضويت

2.كارت ملي و شناسنامه

3. آخرين مدرك تحصيلي يا گواهينامه موقت پايان تحصيلي براي فارغ التحصيلان مقاطع تحصيلي

تبصره 1 -  آقاياني كه به دليل اعزام به خدمت سربازي مدرك فارغ التحصيلي خود را دريافت نكرده اند٬ مي توانند با اصل نام هايي كه دانشگاه براي مراجع نظام وظيفه صادركرده است ( اتمام معافيت تحصيلي) ثبت نام كنند.

تبصره 2 -   فارغ التحصيلان دكتراي حرفه اي و اعضاء هيئت علمي مي توانند با ارائه كارت معتبرخود ثبت نام كنند.

4. كارت دانشجوئي معتبر و گواهي اشتغال به تحصيل از دانشگاه براي دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد، دكتري و طلاب حوزوي سطح 3 و بالاتر

تبصره 1-   گواهي اشتغال به تحصيل در صورتي مورد قبول است كه علاوه بردارا بودن مهر و امضاء دانشگاه، مقطع تحصيلي و شماره دانشجويي در آن ذكر شده باشد.

تبصره2 -  كارت دانشجويي ارائه شده٬ حتماً بايد معتبر و غيرموقت باشد و هولوگرام و تاريخ اعتبار بر روي آن قابل مشاهده باشد.

5. مدرك لازم جهت احراز شرايط عضويت براي دارندگان حداقل مدارك پيش دانشگاهي (ديپلم قديم) شامل :


5-1. كتاب و مجله محتوي مقاله تخصصي چاپ شده براي پديدآورندگان

تبصره  -  در مورد كتاب و مقالاتي كه در سازمان به ثبت رسيده و اطلاعات آن در نرم افزار رسا  موجود است نياز به ارائه نسخه اصلي كتاب و مقاله نيست .

5-2. گواهي ثبت اختراع براي مخترعان

5-3. گواهي از مراجع ذيصلاح در خصوص احراز شرايط نخبگي توسط نخبگان

5-4.  گواهي يا كارت معتبر جهت احراز شرايط مربوطه براي ايثارگران و جانبازان و اعضاي درجه يك خانواده آنها و اعضاي درجه يك خانواده شهداء

5-5.  كارت و حكم بازشستگي براي بازنشستگان دولت

5-6. گواهي يا كارت معتبر معلوليت٬ نابينايي٬ كم بينايي و ناشنوايي از سازمان بهزيستي كشور٬ براي دارندگان اين شرايط

5-7.  گواهينامه درجه يك، دو و سه  هنري  با تأييد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي براي هنرمندان

5-8.  مدرك تخصّصي حافظان كل قرآن­كريم براي حافظان

5-9. تأييديه سازمان براي اهداكنندگان مجموعه نفيس به اين سازمان 

5-10.  حكم قهرماني براي قهرمانان ملي و جهاني